Ketamina została odkryta w latach 50. XX wieku. Od tamtej pory była stosowana u ludzi i zwierząt jako silny środek znieczulający i uspokajający. Z czasem zaczęła się cieszyć popularnością wśród osób uzależnionych od opioidów, co przyniosło jej złą sławę. Jednak ostatnie odkrycia pokazują, że ketamina ma jeszcze inne – bardzo pozytywne – działanie. Mianowicie jest skuteczna w leczeniu depresji. 

W nowym badaniu naukowcy odkryli, że ta substancja chemiczna znacznie i szybko łagodzi myśli samobójcze u osób, które doświadczają takich myśli. A jest to coś, z czym tradycyjne leki przeciwdepresyjne często nie mogą sobie poradzić lub co wymaga kilkutygodniowej kuracji w celu osiągnięcia pierwszych efektów. Ketamina zaczyna działać o wiele szybciej. 

Wcześniejsze badania nad stosowaniem ketaminy u osób z depresją i myślami samobójczymi uwzględniały podawanie leku dożylnie. Tymczasem autorzy nowej analizy stwierdzili, że ketaminę można podawać chorym w prostszy, tańszy i mniej inwazyjny sposób – czyli doustnie. 

„Doustna forma ketaminy, którą można łatwo i potencjalnie częściej podawać, jest atrakcyjną opcją w leczeniu myśli samobójczych" - piszą naukowcy z University of the Sunshine Coast (USC) w Australii.

Chroniczne samobójstwo i ciężka depresja

Aby pomóc wypełnić lukę w badaniach nad ketaminą, zespół kierowany przez psychiatrę Adema Cana przeprowadził otwarte badanie, w którym 32 dorosłym pacjentom przez sześć tygodni podawano łagodne, sub-znieczulające dawki doustnej ketaminy. Środek był zmieszane z sokiem pomarańczowym, a wielkość dawki wzrastała w ciągu trwania eksperymentu. 

Wszyscy uczestnicy badania doświadczyli tak zwanego chronicznego samobójstwa, które w badaniu zdefiniowano jako długotrwały wysoki poziom myśli samobójczych, ale nigdy nie prowadzący do ostrego lub skrajnego ryzyka samobójstwa.

– Ci pacjenci żyli ze skłonnościami samobójczymi przez bardzo długi czas i prezentowali szereg schorzeń psychiatrycznych, w tym zaburzenia nastroju, lęku i osobowości, a wielu z nich straciło nadzieję na wyzdrowienie – wyjaśnia Can cytowany przez Science Alert

Pomimo przewlekłego i długo utrzymującego się stanu pacjentów, eksperyment przyniósł istotny i szybki efekt. Średnio badani doświadczyli znacznego zmniejszenia myśli samobójczych - z poziomu wysokiego przed badaniem do poziomu poniżej progu klinicznego w szóstym tygodniu eksperymentu.

– W medycynie ten wskaźnik odpowiedzi jest znaczący, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wystąpił u pacjentów doświadczających chronicznego samobójstwa, które może być trudne do wyleczenia – podkreśla Can. 

„Ogólnie doustna ketamina doprowadziła do znaczącej i długotrwałej poprawy myśli samobójczych, objawów afektywnych, dobrego samopoczucia i funkcjonowania społeczno-zawodowego w tej grupie dorosłych z historią chronicznego samobójstwa i ciężkiej depresji” - podsumowano.

Znaczna poprawa u badanych

Korzystając z testu zaprojektowanego specjalnie do mierzenia nasilenia tendencji samobójczych naukowcy odkryli, że po sześciu tygodniach leczenia ketaminą myśli samobójcze u badanych spadły poniżej progu klinicznego u 69 procent uczestników.