Era tradycyjnych karier dobiega końca. Pionowe struktury w organizacjach, zwane silosowymi, ustąpiły miejsca poziomym. Teraz pracodawca wymaga od nas większej odpowiedzialności i elastyczności, w zamian oferując to, co do tej pory lub mniej. W takich warunkach łatwiej utknąć w miejscu niż pójść w górę. Trudno się z tym pogodzić, gdy czeka się na awans. To zdaje się tłumaczyć, dlaczego aż 33 proc. specjalistów i menedżerów w ubiegłym roku zmieniło pracę (jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Antal).

Na czym polega nowy model kariery? W większym stopniu znajduje się teraz w naszych rękach aniżeli w rękach działu personalnego. Wymaga patrzenia na siebie nie jak na obiekt na rynku pracy, lecz jak na osobę podejmującą samodzielne działania – podkreślają Werner Lanthaler i Johanna Zugmann, autorzy książki „Akcja Ja. Nowy sposób myślenia o karierze”.

 

Magiczny potencjał - Blisko 70 procent kompetencji umożliwiających ponadprzeciętne wykonanie pracy to umiejętności społeczne

Zdaniem Daniela Golemana, autora bestsellerów „Inteligencja emocjonalna” oraz „Inteligencja społeczna”, najlepszych menedżerów wyróżniają nie tyle umiejętności fachowe, ile miękkie kompetencje. Wśród doradców personalnych istnieje nawet powiedzenie, że pracę otrzymuje się w 70 proc. dzięki wiedzy fachowej i w 30 proc. dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70 proc. z powodu braku zdolności społecznych i w 30 proc. z braku kwalifikacji merytorycznych. Blisko 70 proc. kompetencji umożliwiających ponadprzeciętne wykonanie pracy to umiejętności społeczne, a blisko 40 proc. pracowników nie potrafi efektywnie współpracować, czyli tak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, by przyczyniać się do rozwoju zespołu i jednostek.

Niekiedy wiedza merytoryczna nie stanowi w ogóle kryterium wyboru kandydata do awansu. Eksperci wskazują w tym kontekście właśnie inteligencję emocjonalną jako najważniejszy czynnik. Rozumiana jest jako umiejętność zarządzania emocjami własnymi oraz innych, jako dojrzałość i umiejętność rozpoznawania potrzeb oraz interesów różnych stron, a także komunikacji i współpracy. Osoby, które cechuje wysoka inteligencja emocjonalna, najczęściej dochodzą wysoko, bo potrafią współpracować z innymi, a co za tym idzie również skuteczniej oddziałują na otoczenie, by osiągać swoje cele. Spośród dwóch świetnych pracowników awans dostanie ten wykazujący się większą inicjatywą, odważny, samodzielny, poszukujący rozwiązań, świetnie współpracujący z zespołem. A także osoba bardziej wszechstronna i ta, która dała się poznać jako ktoś, kto nie przychodzi do pracy z przymusu, ale z pasji.