Dysk o niewyjaśnionym przeznaczeniu ma 45 000 lat. Wykopaliska dostarczyły przełomowych informacji na temat naszego gatunku

Kolebką ludzkości była Afryka i to stamtąd zaczęły się migracje w różne części świata. Dzięki artefaktom znalezionym w Azji Wschodniej paleoantropolodzy są w stanie odtworzyć przebieg tych procesów, które miały miejsce już 45 tysięcy lat temu.
Dysk o niewyjaśnionym przeznaczeniu ma 45 000 lat. Wykopaliska dostarczyły przełomowych informacji na temat naszego gatunku

Kluczową rolę w prowadzonych badaniach odegrały zarówno szczątki tych osobników, jak i wytwarzane przez nich narzędzia. O rezultatach przeprowadzonych ekspertyz możemy przeczytać na łamach Nature Ecology & Evolution. Za ustaleniami w tej sprawie stoją członkowie międzynarodowego zespołu.

Czytaj też: Nieznane wcześniej struktury zidentyfikowane. Miały być wiadomościami dla obserwatorów z nieba?

Wykopaliska prowadzono na terenie stanowiska Shiyu znajdującego się w północno-wschodnich Chinach. Dzięki zgromadzonym informacjom naukowcy byli w stanie potwierdzić, że mają do czynienia z obiektami wykonanymi przez przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Z tego względu możemy już oficjalnie mówić o najstarszych dowodach na obecność współczesnego człowieka w Azji Wschodniej. 

Obszar objęty badaniami był zdaniem autorów publikacji zamieszkany przez długi czas. Wydobyte na miejscu osady sięgają na głębokość aż 30 metrów, co oznacza, iż tamtejsze warstwy osadzały się przez dziesiątki tysięcy lat. Przeszukując tak bogate zasoby, uczestnicy wykopalisk natknęli się na szereg artefaktów. Chodzi o różnego rodzaju przedmioty wykorzystywane przez ówczesnych mieszkańców. Istotna pozostaje też obecność samych szczątków, dzięki którym można było zidentyfikować te osobniki.

Pierwsze ustalenia w tej sprawie nastąpiły już w 1963 roku, lecz zgromadzone wtedy dowody, między innymi w postaci tysięcy kamiennych przedmiotów, a nawet ludzkich kości, zaginęły. W 2013 roku rozpoczęły się kolejne wykopaliska pod przewodnictwem naukowców związanych z Chińską Akademią Nauk. Ich wysiłki popłaciły i doprowadziły do znalezienia dowodów pozwalających na stwierdzenie z całą pewnością, że nasz gatunek zamieszkiwał tę część Azji już 45 000 lat temu.

W oparciu o najnowsze ustalenia można stwierdzić, że ludzie pojawili się na terenach dzisiejszych Chin co najmniej 45 tysięcy lat temu

Wśród znalezionych obiektów znalazły się ostrza pocisków z chwytem i trzonkiem, ze śladami pęknięć wskazującymi na ich wykorzystanie w łowiectwie. Poza tym archeolodzy odnaleźli obsydian, który musiał pochodzić z ogromnej odległości, ponieważ najbliższe jego złoża są oddalone o 800 do 1000 kilometrów. Nie jest jasne, czy tego typu materiały były przedmiotem handlu czy też ich wydobywanie i transport leżały w gestii lokalnych mieszkańców. 

Czytaj też: Tajemnicza osada na terenie Polski. Jej istnienie sięga przed powstanie naszego kraju

Uczestnicy ekspedycji zidentyfikowali również liczne kości zwierzęce (często poddawane obróbce), a ich szczególną uwagę zwrócił dysk grafitowy z otworem pośrodku, którego przeznaczenie pozostaje niejasne. Jak dodają naukowcy zaangażowali w badania, odkrycia dokonane w Shiyu ukazują niesamowitą historię wczesnej migracji ludzi i fuzji kulturowej, co potwierdza niezwykłe zdolności adaptacyjne gatunku Homo sapiens.