Pomysł na interaktywny obiekt publiczny zaproponowali projektanci ze studia ENESS w Melbourne. Zgodnie z ich koncepcją konstrukcja w kształcie teleskopu ma propagować astronomię i pomagać w poszerzaniu wiedzy o Wszechświecie. Nazwa projektu jest aluzją do sławnego teleskopu kosmicznego Hubble. 

Słowo humble znaczy tyle, co skromny i pokorny, nie może się bowiem w żaden sposób równać ze swoim imiennikiem-inspiratorem. W rzeczywistości Humble Telescope nie jest bowiem w ogóle teleskopem. Obserwując przez niego na niebo zobaczyć można wprawdzie gwiazdy, planety i galaktyki, lecz nie rzeczywiste, lecz ich trójwymiarowe modele. Poruszając teleskopem widzimy jednak zmieniający się obraz, odpowiadający temu, co w rzeczywistości znajduje się na danym obszarze nieba, oraz coraz to nowe ciała niebieskie. Model 3D obejmuje bowiem cały znany nam Wszechświat. 

W zamierzeniu autorów projektu Humble Telescope ma stale przypominać o tym, ile zagadek kryje w sobie Wszechświat i jak mikroskopijną jest nasza planeta w porównaniu do jego nieskończoności. Teleskop ma wzniecić w ludziach zaciekawienie Kosmosem, a także skłonić do rozważań nad sensem istnienia, nad miejscem zajmowanym przez nas we Wszechświecie oraz nad troską o nasz dom — Ziemię. 
JSL

źródło: www.electronicmiracles.com