Najobfitszy układ planetarny

Najbardziej obfitującym w planety układem planetarnym jest układ, znajdujący się wokół gwiazdy o nazwie HD 10180. Jeśli wszystkie planety zostaną potwierdzone, układ ten będzie składał się z 7 planet. Układ Słoneczny ma, przypomnijmy, 8 planet.

Ślady obecności kilku planet międzynarodowy zespół naukowców zauważył na podstawie wahań gwiazdy, posługując się spektrografem HARP Europejskiego Obserwatorium Południowego. Zgodnie z informacjami prasowymi ESO wokół gwiazdy zauważono przynajmniej pięć planet, podobnych do Neptuna. Ich masy wahają się w granicach od 13 do 25 mas Ziemi, a okres obrotu wynosi od 6 do 600 dni. Odległość planet od gwiazdy macierzystej wynosi od 0,06 do 1,4 odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem. Nowoodkryte egzoplanety mają prawie okrągłe orbity. Christophe Lovis, główny autor badania, oświadczył, że układ ten zawiera prawdopodobnie więcej planet, niż jakikolwiek  układ planetarny, odkryty do tej pory, nie włączając w to Układu Słonecznego.

Na podstawie danych uzyskanych za pomocą HARPS można przypuszczać, że w pobliżu HD10180 obecne są jeszcze dwie planety, lecz co do ich istnienia naukowcy nie są jeszcze zgodni. Jedną z nich jest prawdopodobnie gazowy olbrzym typu Saturna, ważący około 65 razy więcej niż nasza planeta. Rok na nim trwa 2200 dni.

Druga planeta, której istnienie podejrzewają astronomowie, jest kamienista, a jej waga wynosi w przybliżeniu 1,4 mas Ziemi. Rok trwa na niej zaledwie 1,18 ziemskiej doby, a promień jej orbity ma zaledwie 2% promienia orbity Ziemi. Gwiazda HD 10180 znajduje się 127 lat świetlnych od nas, w gwiazdozbiorze Hydry. Jeżeli jej istnienie zostanie potwierdzone, będzie ona najmniejszą egzoplanetą, jaką do tej pory odkryto.

Na podstawie danych dotyczących tego układu, a także informacji o innych układach planetarnych, naukowcy opracowali analogię reguły Titiusa-Bodego, określającego zależność pomiędzy odległościami planet od Słońca, dla egzoplanet. Astronomowie podkreślają, że układy planetarne, zawierające najwięcej planet, są najczęściej spotykane wokół masywnych, obfitujących w metale gwiazd, natomiast układy z niewielką ilością planet – w pobliżu najlżejszych gwiazd, ubogich w pierwiastki ciężkie. Do tej pory teoria taka istniała tylko na papierze, lecz obecnie naukowcy potwierdzili ją na przykładzie kilku układów planetarnych.

 

Źródło: www.eso.org.