Niezidentyfikowany obiekt kosmiczny

Europejski satelita COROT (ang. Convection Rotation and planetary Transits) znalazła nowy, trudny do sklasyfikowania obiekt kosmiczny –znajduje się on poza granicami naszego Układu Słonecznego i jest ponad 20 razy cięższy od Jowisza.

           Obiekt nazwany CoRoT-Exo-3b ma niespotykane dotąd parametry. „Egzoplaneta” krążąca wokół obcej gwiazdy ma średnicę równą średnicy Jowisza, lecz jej ciężar jest 21,6 razy większy, niz ciężar tej znanej nam planety. Gwiazda macierzysta „planety” jest niewiele większa od Słońca – COROT-Exo-3b obiega ją w ciągu zaledwie 4 dni i 6 godzin.  
Jeżeli ten ciężki obiekt kosmiczny rzeczywiście okazałby się planetą, to byłaby to najcięższa i najgęstsza ze wszystkich znanych nam planet. Średnia gęstość CoRoT-Exo-3b jest dwa razy większa niż gęstość ołowiu. 

          Teoretycznie znalezisko można byłoby zaklasyfikować jako brązowego karła. Naukowcy nie doszli jeszcze do porozumienia, co można uważać za granicę pomiędzy takimi karłami a gazowymi gigantami. Przyjmuje sie jednak, że 13 mas Jowisza to minimalna masa brązowych karłów, jednak żaden brązowy karzeł nie krąży w tak bliskiej odległości od swojej gwiazdy- zazwyczaj są to całkowicie samodzielne ciała niebieskie. 

          Granicę pomiędzy planetami a „gwiazdopodobnymi” brązowymi karłami wyznacza również pochodzenie takich obiektów. Naukowcy nie mogą jednak zrozumieć, w jaki sposób doszło do powstania niezwykłej CoRoT-Exo-3b – tak masywnego i gęstego środowiska w tak niewielkiej odległości od gwiazdy, a przy tym okrążającego swoją centralną gwiazdę z tak olbrzymią prędkością.

          Dr Francois Bouchy z Paryskiego Instytutu Astrofizyki (Institut d’Astrophysique de Paris IAP) komentuje, że może to być pierwszy członek nowej rodziny niezwykle masywnych planet, które powstają wokół gwiazd cięższych, niż Słońce. Poszukiwania obiektów, których okresy orbitalne są krótsze, niż 10 dni, trwają już od 15 lat. „W ciągu tych lat naukowcy stykali się z planetami o masie do 12 Jowiszy, a także z gwiazdami o masie 70 Jowiszy. Nigdy dotąd nie znaleźli jednak obiektu pośredniego. To właśnie dlatego niezidentyfikowany obiekt CoRoT-Exo-3b o masie 20 Jowiszy jest dla nas taka niespodzianką” – pisze w informacji prasowej Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). JSL

źródło:ESA