Niski wzrost to wyższe ryzyko psychopatii. Dlaczego w parze z tym aspektem idzie ciemna triada?

Okazuje się, że wiązanie cech psychopatycznych z niezbyt imponującym wzrostem to coś więcej niż tylko ludowa mądrość. 
Niski wzrost to wyższe ryzyko psychopatii. Dlaczego w parze z tym aspektem idzie ciemna triada?

Badaniami w tej sprawie zajęła się Monika Kozłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, która podsumowuje skłonność niskich osób do psychopatii jednym zdaniem: kiedy ludzie nie mogą być potężni pod względem fizycznym, mogą osiągnąć to samo w sferze psychicznej. Innymi słowy, wzrost poniżej przeciętnej może potęgować skłonność do narcyzmu oraz innych negatywnych cech.

Czytaj też: Czterodniowy tydzień pracy to wygrana dla każdego. Czy doczekamy się go także w Polsce?

Szczegółowe ustalenia badaczki możemy znaleźć na łamach Elsevier Personality and Individual Differences. Cała historia sięga nieco przekłamanych realiów z czasów Napoleona. To właśnie z jego postacią wiąże się słynny kompleks Napoleona, który miałby oznaczać zaburzenia wynikające z niskiego wzrostu danej osoby. Oczywiście należy mieć przy tym na uwadze fakt, że Napoleon Bonaparte wcale do niskich nie należał – przynajmniej w swoich czasach.

Mimo to Kozłowska postanowiła przekonać się, czy istnieje związek między osobami o wzroście niższym od przeciętnego, a występowaniem u nich cech z tzw. “ciemnej triady”. Zalicza się do nich narcyzm, makiawelizm i psychopatię. Są to aspekty osobowości prowadzące do braku empatii, potrzeby bycia podziwianym, instrumentalnego traktowania innych czy łamania norm społecznych. 

Naukowcy próbowali wyjaśnić, czy istnieje powiązanie między niskim wzrostem a cechami z tzw. ciemnej triady

W eksperymencie wzięło udział 367 mężczyzn i kobiet. Uczestnicy mieli udzielić odpowiedzi na pytania o to, w jakim stopniu zgadzają się ze zdaniami takimi jak “Mam tendencję do manipulowania innymi, aby osiągnąć korzyści”. Analizując zebrane odpowiedzi badacze wyznaczyli, w jakim stopniu dana osoba wykazuje zachowania wskazujące na cechy z ciemnej triady. 

Poza udzielonymi odpowiedziami osoby biorące udział w eksperymencie musiały ujawnić swój wzrost i ocenić, jak się z nim czują. Ostatecznie autorzy doszli do wniosku, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni o wzroście niższym od przeciętnego wykazują skłonności do przejawiania cech psychopatycznych. 

Czytaj też: Tafefobia tego mężczyzny była tak silna, że zaprojektował swój grób w specjalny sposób

W przypadku mężczyzn niżsi często domagają się szacunku i próbują imponować swoim partnerom. Z kolei stosunkowo niskie kobiety wykorzystują manipulacje do wzbudzania pożądania i zyskiwania ochrony bądź zasobów. Poza tym w przypadku obu płci próby wyglądania na osoby wpływowe czy silne prawdopodobnie mają na celu zyskanie kilku centymetrów w oczach innych.