Natrafili aż na dziesiątki nieznanych gatunków. W tutejszych wodach pływają prawdziwe skarby natury

W boliwijskim Parku Narodowym Madidi występuje dwa razy większa bioróżnorodność, niż do tej pory sądziliśmy. Przy okazji wykryto gatunki nieznane nauce. Odkrycia udowadniają, że światowa flora i fauna jeszcze jest w stanie nas zaskoczyć.
Sternarchorhynchus hagedornae /Fot. WCS

Sternarchorhynchus hagedornae /Fot. WCS

W pracy opublikowanej w Neotropical Hydrobiology and Aquatic Conservation opisano gatunki ryb, których występowanie w Parku Narodowym Madidi przez długi czas nie było potwierdzone. To pozwala oszacować całkowite bogactwo ichtiologiczne dla tego obszaru. Przy okazji natrafiono na potencjalnie 35 gatunków nieznanych nauce.

Biologiczne bogactwo Boliwii

Ryby odkryte w Boliwii mają różne rozmiary – od gigantycznej arapaimy (Arapaima gigas), do występującej okazy z rodziny Rivulidae (Anablepsoides beniensis), które mierzą zaledwie 1,5 cm długości. Na liście odnotowanych gatunków znajduje się również złote dorado (Salminus brasiliensis), a także sumy wędrowne – od giganta Brachyplatystoma filamentosum po miniaturowego Trichomycterus barbouri. Różnorodność ichtiologiczna jest tu naprawdę ogromna.

Czytaj też: Nowe gatunki bezkręgowców z ordowiku. To prawdziwe giganty

Wśród 35 możliwych nowych gatunków dla nauki znajdują się kandydaci z rodzajów Knodus, Microgenys, Moenkhausia, Characidium, Apareiodon, Brachyhypopomus, Ernstichthys (rodzaj zgłoszony po raz pierwszy w Boliwii), Astroblepus, Trichomycterus (w tym jeden gatunek niedawno opisany i nazwany na cześć pionierskiego francuskiego ichtiologa w Boliwii), a także m.in. sum trójbarwny (Cetopsorhamdia), efektowna Crenicichla i sum Microglanis.

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2015-2018 przez specjalistów z Wildlife Conservation Society (WCS), Institut de Recherche pour le Développement de Montpellier (Francja) oraz Narodowego Muzeum Historii Naturalnej i Instytutu Ekologii Universidad Mayor de San Andrés.

Park Narodowy Madidi jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym biologicznie obszarem chronionym na świecie ze względu na unikalny gradient wysokości wynoszący prawie 6000 m, który obejmuje Andy Tropikalne i Amazonkę.

Przez cztery lata naukowcy prowadzili szeroko zakrojone badania ichtiologiczne w 13 miejscach parku narodowego, stosując różne techniki zbierania próbek: elektropołowy, sieci skrzelowe, włoki, haczyki i żyłki oraz sieci ichtioplanktonowe. Gatunki ichtioplanktonu zostały zidentyfikowane na podstawie charakterystyki genetycznej. Łącznie odnotowano 333 gatunki pochodzące z 43 rodzin i 13 rzędów. To dwa razy więcej niż wynosiła do tej pory znana ichtiofauna Madidi (161).

Czytaj też: Nowe gatunki odkryte i opisane w Australii. Ich liczba zaskakuje

Guido Miranda, z Wildlife Conservation Society mówi:

Z rozszerzeniem 18 957,5 km2, Madidi obejmuje 1,3 proc. dorzecza Madery, ale zachowuje 25 proc. znanych gatunków w dorzeczu. Madidi stanowi również tylko 1,8 proc. terytorium Boliwii, ale zachowuje prawie 40 proc. ichtiofauny zarejestrowanej w tym kraju. Badania te ponad dwukrotnie zwiększyły naszą wiedzę na temat różnorodności ryb w tym niesamowitym obszarze chronionym, ale biorąc pod uwagę kilka zlewni, z których jeszcze trzeba pobrać próbki w parku, jest to dopiero początek.