Nowy sposób na komórki macierzyste

Specjaliści z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opracowali unikalną metodę czystego rozmnażania komórek macierzystych na szeroką skalę.

Komórki macierzyste człowieka mogłyby być stosowane w leczeniu różnych schorzeń, jednakże leczenie takie znajduje się dopiero w początkowym stadium, m. in. z powodu trudności w uzyskiwaniu i hodowli komórek macierzystych. Wykorzystywana do tej pory technologia prócz słabej wydajności wymaga stosowania w charakterze środowiska rozmnażania komórki i białka z embrionów myszy, które po wprowadzeniu do organizmu biorcy mogą wywoływać reakcje obronne.

Niedawno naukowcy opracowali wolną od białek i komórek pochodzenia zwierzęcego powierzchnię sytnetyczną do hodowli zarówno indukowanych pluripotencjalnych komórek, jak
i embrionalnych komórek macierzystych człowieka. Dzięki niej niewielką ilość komórek wyjściowych w ciągu trzech miesięcy można przekształcić w miliony komórek macierzystych.

Aby znaleźć odpowiednią powierzchnię, badacze przetestowali 500 polimerów o najróżniejszych parametrach fizycznych i chemicznych. Okazało się, że najważniejszym parametrem, decydującym o sukcesie danej metody, jest hydrofobowość. Ponadto okazało się, że aby materiał działał w sposób prawidłowy, powinien on zawierać wysoki udział jonów akrylanowych. Do takiego polimeru naukowcy dodali białko witronektynę, która poprawiła połączenie komórek z powierzchnią. Obecnie eksperci mają zamiar dopracować technologię, aby możliwe było hodowanie z jej pomocą również innych rodzajów komórek dla celów naukowych i medycznych.

Sprawozdanie z badania zostało opublikowane w magazynie Nature Materials.

Źródło: Web.mit.edu