Płeć płci nierówna. Przynajmniej jeśli chodzi o rozwiązywanie krzyżówek

Jak się okazuje, gry, w których chodzi o zapamiętywanie czy też wyszukiwanie słów są znacznie bardziej przystępne dla jednej z płci.
Płeć płci nierówna. Przynajmniej jeśli chodzi o rozwiązywanie krzyżówek

Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Bergen, stojący za analizą wyników płynących ze 168 badań dotyczących różnic między płciami w zakresie płynności słownej i pamięci słowno-epizodycznej. Ta pierwsza stanowi miarę czyjegoś słownictwa, podczas gdy druga odnosi się do zdolności do przypominania sobie słów, z którymi dana osoba zetknęła się w przeszłości.

Czytaj też: Dlaczego nie możemy sami siebie połaskotać?

I choć przewaga kobiet nad mężczyznami jest w tym zakresie stosunkowo niewielka, to da się ją zauważyć bez względu na wiek. Marco Hirnstein podkreśla, iż w większości przypadków umiejętności intelektualne mężczyzn i kobiet nie różnią się, a jeśli już to w minimalnym stopniu. Tutaj odmienności są znacznie bardziej zauważalne, o czym przekonują autorzy publikacji dostępnej w Perspectives on Psychological Science.

Kobiety to płeć, która lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem krzyżówek

Co ciekawe, ostatnie tego typu badania, tj. skupiające się na płynności słownej oraz pamięci, zostały przeprowadzone w odległej przeszłości – w 1988 roku. Hirnstein i jego współpracownicy wzięli pod uwagę dane od ponad 350 tysięcy osób, które zostały zebrane na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. I choć przewaga kobiet obejmowała płynność słowną, to dotyczyły to wyłącznie płynności fonemowej, czyli nazywania słów zaczynających się na konkretną literę.

Szczególnie interesujący wydaje się fakt, iż zanotowane różnice były zależne od… płci osoby prowadzącej badania. Badaczki odnotowywały większą przewagę kobiet, podczas gdy naukowcy opisywali to zjawisko w mniejszym stopniu. Nie jest jeszcze jasne, jakie czynniki stoją za górowaniem jednej z płci w rozwiązywaniu tego typu łamigłówek, lecz autorzy sugerują, iż jest to efektem interakcji czynników biologicznych, psychologicznych i socjokulturowych.

Czytaj też: Ćwiczenia fizyczne czy dieta – co jest ważniejsza? Wreszcie znamy odpowiedź

Różnice między płciami istnieją, o czym mogliśmy przekonać się choćby za sprawą niedawnych badań poświęconych długości życia kobiet i mężczyzn. Jak się okazało, dane statystyczne sugerują, jakoby od 25 do nawet 50% mężczyzn żyło dłużej od kobiet. Mówiąc dokładniej, autorzy tych analiz doszli do wniosku, iż nawet co drugi mężczyzna żył dłużej od kobiet w ciągu ostatnich dwóch wieków. Jest to o tyle zaskakujące, że panuje powszechne przekonanie, jakoby to kobiety były zdecydowanie bardziej długowieczne.