Praca zdalna wpływa na nas różnie w zależności od płci. Home office rządzi się swoimi prawami

Chcąc przekonać się, jaki wpływ ma praca zdalna na mieszkańców Chin i Korei Południowej, naukowcy przeprowadzili badania biorące pod uwagę między innymi płeć uczestników.
Praca zdalna wpływa na nas różnie w zależności od płci. Home office rządzi się swoimi prawami

Jak dowiadujemy się z publikacji dostępnej w Personnel Psychology, zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykonywali więcej czynności związanych z życiem rodzinnym, gdy pracowali w ramach home office. Nieco bardziej skomplikowana okazała się sytuacja, w której zarówno mężowie, jak i ich żony pracowali zdalnie.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja dosłownie “przywraca” do życia zmarłych. Ale jest pewien haczyk

W takich okolicznościach – kiedy żony wykonywały swoją pracę w domu – mężowie wypełniali mniej obowiązków domowych niż w odwrotnej sytuacji (czyli takiej, gdzie żony przebywały w biurze). Kiedy natomiast partnerzy zamieniali się rolami, to nie dało się zaobserwować podobnego trendu: żony nie ograniczały więc swojego udziału w wypełnianiu obowiązków domowych.

Odkryliśmy, że mężczyźni i kobiety nie mają takich samych doświadczeń związanych z pracą w domu. Nadal istnieją pewne różnice między płciami w tym, jak zarządzają swoją pracą i obowiązkami rodzinnymi. wyjaśnia Jasmine Hu z Ohio State University

Praca zdalna umożliwia zwiększenie zakresu wykonywania obowiązków domowych

Jedno badanie dotyczyło 172 małżeństw zamieszkujących Chiny, przy czym każde z nich musiało posiadać co najmniej jedno dziecko. Eksperyment miał miejsce w kwietniu i maju 2020 roku. Drugi odbył się natomiast w Korei Południowej, od czerwca do sierpnia 2021 roku. W tym przypadku chodziło o 60 par, przy czym niektóre miały potomstwo, a inne – nie. Zarówno chińscy, jak i koreańscy uczestnicy mieli wypełniać kwestionariusze przez 14 kolejnych dni roboczych. Partnerzy określali swój status pracy oraz jej ilość, a także stopień wykonywania obowiązków domowych. Poproszono ich także o ocenę własnego komfortu psychicznego.

Wnioski? Kiedy mężowie pracowali w trybie home office, żony wykonywały znacznie więcej zadań (o ile pracowały w domu). Gdy żony chodziły do biur, mężowie odpowiadali natomiast za zauważalnie wyższą liczbę takich zadań, o ile sami pracowali w domu. Sugeruje to, iż elastyczne godziny pracy mogą sprawiać, że mężowie będą w większym stopniu angażowali się wykonywanie obowiązków domowych.

Czytaj też: Tak wygląda depresja w mózgu. Zaskakujące wnioski z pionierskich badań

Z drugiej strony, choć obie płcie – za sprawą pracy zdalnej – zwiększały swoje zaangażowanie w życie rodzinne, to jednocześnie były bardziej zmęczone pod względem psychicznym. Z tego względu główna autorka badań proponuje, by praca hybrydowa stała się jedną z podstawowych opcji w kontekście pracujących par. W takich okolicznościach pracownicy zyskaliby elastyczność wynikającą z pracy w domu, przy jednoczesnej możliwości większej interakcji ze współpracownikami, co powinno przełożyć się na wzrost komfortu psychicznego.