Wykryli setki prehistorycznych pomników. Pomogła niecodzienna technologia

Wyjątkowych rezultatów dostarczyły poszukiwania prowadzone z wykorzystaniem technologii LiDAR. Zastosowane przez naukowców narzędzie wykazało, że w obrębie stanowiska Baltinglass znajdują się liczne zabytki.
Wykryli setki prehistorycznych pomników. Pomogła niecodzienna technologia

Chodzi o lokalizację na terenie irlandzkiego hrabstwa Wicklow, gdzie w ruch poszła technologia LiDAR, czyli Light Detection and Ranging. Jej działanie polega na kierowaniu wiązki lasera z powietrza na naziemny cel, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne określanie odległości od niego dzielących. Takie podejście jest przydatne wszędzie tam, gdzie warunki terenowe nie sprzyjają fizycznym poszukiwaniom, na przykład przy gęstej roślinności.

Czytaj też: Niezwykłe odkrycie w poznańskiej bibliotece. Dzieła należące do autorów legendarnych baśni!

W toku prowadzonych działań archeolodzy natknęli się na setki różnego rodzaju pomników. Obiekty te pochodzą przede wszystkim z wczesnego neolitu i późnej epoki brązu, choć zdarzyły się również bardzo nieliczne datowane na okres środkowego neolitu. Ta niska liczebność sugeruje, że region Baltinglass cechował się wysoką zmiennością, jeśli chodzi o znaczenie dla lokalnych mieszkańców. Najwyraźniej cieszył się popularnością we wczesnym neolicie, lecz później nastąpiła przerwa trwająca aż do późnej epoki brązu.

Pomniki znalezione z wykorzystaniem technologii LiDAR pochodzą z różnych epok, przy czym najwięcej jest datowanych na wczesny neolit i późną epokę brązu

Niestety, na przestrzeni kolejnych tysięcy lat tereny te były poddawane pracom rolnym, co doprowadziło do zniszczenia wielu pamiątek z poprzednich epok. Zapewne bez udziału narzędzi takich jak LiDAR archeolodzy w ogóle nie byliby w stanie odnaleźć ich pozostałości, ale trójwymiarowa rekonstrukcja krajobrazu okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Czytaj też: Metropolia sprzed tysięcy lat nagle opustoszała. Co się stało z dawnym megamiastem?

Szczególne zainteresowanie uczestników ekspedycji wzbudziło pięć pomników o niejednoznacznym przeznaczeniu. Zdaniem części naukowców stosowano je w rytuałach związanych z kultem przodków. Inni doszukują się zgodności ich ustawienia z pozycjami ciał niebieskich, a zdarzają się też teorie o tworzeniu swego rodzaju stref buforowych między krajobrazami ceremonialnymi i mieszkalnymi. W tym przypadku archeolodzy skłaniają się ku wyjaśnieniu, iż pięć pomników miało symbolizować wstąpienie umarłych do nieba i ich odrodzenie.