Skutki i znaczenie rewolucji francuskiej

W wyniku rewolucji raz na zawsze zlikwidowano ustrój feudalny, a Francja stała się republiką. Wszyscy obywatele otrzymali gwarancję równości wobec prawa, zaczęto również poważnie podchodzić do kwestii oświaty czy opieki społecznej.

Francuska rewolucja położyła zarazem podwaliny pod cały współczesny świat. Pojęcia takie jak trójpodział władzy czy prawa człowieka towarzyszą nam przecież do dzisiaj. Zawdzięczamy je właśnie, między innymi, francuskim ruchom intelektualnym i rewolucyjnym schyłku XVIII wieku.

 

Rewolucja francuska - ciekawostki

Ludwik XVI był prawnukiem króla Polski - Stanisława Leszczyńskiego.

Z okresu wojny z Austrią pochodzi Marsylianka - najsłynniejsza pieśń rewolucyjna, będąca obecnie francuskim hymnem narodowym.

Nazwę gilotyna zaczerpnięto od nazwiska francuskiego chirurga Josepha-Ignace'a Guillotina, który wprawdzie nie wymyślił owego narzędzia egzekucji, lecz udoskonalił istniejący już instrument dla potrzeb jakobińskiego terroru.