Im silniejsza wiara, tym lepszy seks?

Nowe badania wykazały, że im silniejsze przekonania religijne, tym lepszy (choć rzadszy) seks.
Im silniejsza wiara, tym lepszy seks?

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Exeter wykazały, że brak lub posiadanie wielu partnerów seksualnych w ciągu całego życia jest związane z niższą satysfakcją seksualną. Aprobata dla przygodnego seksu lub seksu bez zobowiązań okazała się negatywnie związana z satysfakcją seksualną kobiet i mężczyzn. Szczegóły opisano w czasopiśmie The Journal of Sex Research.

Czytaj też: Zidentyfikowano region mózgu powiązany z łechtaczką. Im więcej seksu, tym jest większy

Dr Nitzan Peri-Rotem z Uniwersytetu w Exeter mówi:

Związek między częstotliwością a satysfakcją seksualną nie jest ani prosty, ani łatwy; we wszystkich typach związków, zbyt mało lub zbyt dużo seksu wiąże się z niższą satysfakcją seksualną, co sugeruje, że istnieje optimum w zakresie częstotliwości związanej z wyższym poziomem satysfakcji.

Uczeni wykorzystali dane dotyczące mężczyzn i kobiet w wieku 18-59 lat z trzeciego British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles.

Wiara a seks

Bardziej religijne mężatki zgłaszały wyższą satysfakcję seksualną niż ich mniej religijne rówieśniczki, choć związek ten nie występował wśród żonatych mężczyzn. Samotni religijni mężczyźni również zgłosili wyższą satysfakcję z życia seksualnego, choć związek ten zniknął po tym, jak badacze wykluczyli przygodny seks i seks bez zobowiązań lub gdy próba została ograniczona do osób aktywnych seksualnie.

Wśród badanych osób, 11% mężczyzn i 16% kobiet stwierdziło, że religia i przekonania religijne są dla nich bardzo ważne. Ponad 2/3 respondentów podało, że nigdy lub prawie nigdy nie uczestniczyło w nabożeństwach religijnych. Połowa wszystkich respondentów była w związku małżeńskim, kolejne 17% żyło z partnerem, a 1/5 nie miała stałego partnera. Około 1/4 kobiet i mężczyzn zdecydowanie zgadzała się ze stwierdzeniem “czuję się usatysfakcjonowany swoim życiem seksualnym”, podczas gdy 14% kobiet i 17% mężczyzn zgłaszało niezadowolenie ze swojego życia seksualnego.

Czytaj też: Takich zwyczajów nie powstydziłby się największy lubieżnik! Oto jak wyglądało życie seksualne w średniowieczu

Dr Vegard Skirbekk z Uniwersytetu w Exeter dodaje:

Ponieważ osoby religijne rzadziej angażują się w przygodny seks i są bardziej skłonne ograniczyć aktywność seksualną do związku opartego na miłości, może to prowadzić do niższych oczekiwań dotyczących aktywności seksualnej poza formalnym związkiem, a także do większej satysfakcji z życia seksualnego w ogóle. Możliwe jest także, że dezaprobata seksu pozamałżeńskiego, mają większe znaczenie dla satysfakcji seksualnej kobiet niż mężczyzn.

Badanie wykazało także istotny związek pomiędzy poziomem wykształcenia a częstotliwością i satysfakcją seksualną. Osoby wysoko wykształcone zgłaszały rzadsze uprawianie seksu, a także mniejszą satysfakcję z życia seksualnego w porównaniu z osobami o niższych kwalifikacjach.

Dr Peri-Rotem podsumowuje:

Nasze badania sugerują, że zmiany w zachowaniach seksualnych muszą być rozumiane w kontekście zmian w normach i przekonaniach religijnych oraz innych trendów na poziomie społecznym. Odkładanie tworzenia związków jest związane z rzadszym seksem, a jednocześnie zwiększa ekspozycję na przygodny seks wśród osób o słabszej orientacji religijnej.