Ślepota może mieć związek jeszcze z tymi organami. Oto podstawa do nowego narzędzia diagnostycznego

Najnowsze badania wskazują, że postępująca utrata wzroku związana ze zwyrodnieniem plamki żółtej i potencjalna ślepota, mogą wiązać się z potencjalnymi chorobami serca i udarami mózgu.
Zwyrodnienie plamki żółtej ma związek z chorobami serca

Zwyrodnienie plamki żółtej ma związek z chorobami serca

Naukowcy z Mount Sinai Hospital przeprowadzili największe w historii badania łączące ryzyko sercowo-naczyniowe ze zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), najczęstszej przyczyny ślepoty w Stanach Zjednocznych. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Retina wskazują na związek między wspomnianymi zaburzeniami.

Czytaj też: Oczy zwierciadłem serca. Przełomowa metoda ocali życie milionom

Prof. R. Theodore Smith z Icahn School of Medicine w Mount Sinai mówi:

Przez ostatnie trzy dekady badacze sugerowali związek między AMD a chorobami sercowo-naczyniowymi, ale do tej pory nie było na ten temat rozstrzygających danych. Nasz zespół zajmujący się siatkówką odpowiedział na to ważne pytanie, skupiając się na dwóch różnych odmianach AMD, które można dostrzec dzięki zaawansowanemu obrazowaniu siatkówki. Odkryliśmy, że tylko jedna forma AMD, ta z podsiatkówkowymi złogami druzów, jest ściśle związana z chorobami naczyniowymi wysokiego ryzyka, a druga forma, znana jako druzówkowa, nie jest.

Ślepota a choroby serca

AMD to przewlekła, wieloczynnikowa, postępująca choroba oczu, występująca u osób po 50. roku życia. U dotkniętych nią osób dochodzi do uszkodzenia siatkówki (a dokładniej – plamki żółtej), co prowadzi do pogorszenia lub całkowitej utraty widzenia. Jedną z głównych form wczesnego AMD są tzw. druzy, czyli małych złogów cholesterolu tworzących się pod siatkówką. Mogą one pozbawiać siatkówkę dostępu do tlenu i krwi, co prowadzi do ślepoty. Tworzenie się druzów można spowolnić poprzez odpowiednią suplementację witamin.

Naukowcy z Mount Sinai przeanalizowali 126 pacjentów z AMD, wykorzystując tomografię OCT, jedno z najbardziej podstawowych i najczęściej przeprowadzanych badań oka na świecie. Pacjenci odpowiedzieli również na kwestionariusze dotyczące ich historii zdrowia, w tym chorób serca i udaru. Spośród 126 wszystkich pacjentów 40% zgłosiło wystąpienie choroby sercowo-naczyniowej lub przebytego udaru. Statystycznie pacjenci z chorobą sercowo-naczyniową lub udarem byli trzykrotnie bardziej narażeni na AMD.

Czytaj też: Niewidomy częściowo odzyskał wzrok. To zasługa rewolucyjnej terapii genowej

Lekarze uważają, że choroba serca i naczyń krwionośnych prawdopodobnie upośledza krążenie krwi w oku, co ułatwia tworzenie druzów i ostatecznie przyczynia się do rozwoju AMD.

Prof. R. Theodore Smith dodaje:

Jeśli okuliści diagnozują lub leczą kogoś ze specyficzną podsiatkówkową postacią druzów siatkówki, ale kto poza tym wydaje się zdrowy, ten pacjent może mieć znaczącą niewykrytą chorobę serca lub ewentualnie zwężenie tętnicy szyjnej, które może skutkować udarem. Przewidujemy, że w przyszłości, jako ulepszony standard opieki, tacy pacjenci będą rozważani pod kątem wczesnego skierowania do kardiologa w celu oceny i ewentualnie leczenia.

Potwierdzono także, że genetyczne czynniki ryzyka mogą odgrywać rolę w rozwoju AMD. Stwierdzono, że gen ARMS2 może stymulować przebieg choroby.

Dr Richard B. Rosen, szef Retina Service w Mount Sinai Health System, podsumowuje:

To badanie pokazuje, że AMD nie jest odizolowaną chorobą, ale często jest sygnałem nieprawidłowego funkcjonowania organizmu. Nowe badania pomagają przybliżyć się o krok do rozwikłania tajemnicy tego strasznego stanu, który okrada tak wielu pacjentów z przyjemności dobrego widzenia w późniejszych latach.