Egipt rozwijał się dzięki zaskakującemu czynnikowi. Naukowcom udało się go zidentyfikować

Państwo egipskie było swego czasu wielką potęgą, która dominowała w swoim regionie. Dzięki ostatnio przeprowadzonym analizom naukowcy doszli do wniosku, że na losy tamtejszej cywilizacji mógł mieć wpływ pewien niespodziewany aspekt.
Egipt rozwijał się dzięki zaskakującemu czynnikowi. Naukowcom udało się go zidentyfikować

O szczegółach tej teorii piszą na łamach Nature Geoscience, wyjaśniając, że chodzi o ewolucję Nilu. Najdłuższa rzeka świata na przestrzeni lat zmieniała swój układ na tyle, by mieć zauważalny wpływ na warunki, w jakich musieli radzić sobie okoliczni mieszkańcy. Zdaniem autorów ostatnich badań w tej sprawie ta ewolucja była nawet ważniejsza, niż mogło się wydawać.

Czytaj też: Smoczy Kamień skrywał ludzkie kości. To pierwsze takie odkrycie w historii

Członkowie zespołu badawczego zwrócili szczególną uwagę na zmianę, która miała miejsce około 4000 lat temu. W jej następstwie doszło do znacznego poszerzenia równiny zalewowej w okolicach Luksoru. To z kolei mogło napędzać uprawy prowadzone w czasie między Starym i Nowym Państwem. Ten drugi okres stał pod znakiem sukcesów militarnych, rosnącego dobrobytu oraz licznych osiągnięć kulturowych.

Naukowcy sugerują, że poszerzenie koryta Nilu miało w tym bardzo duży udział. Przybyło wtedy gruntów rolnych i poprawiła się żyzność gleby. Oczywiście trudno w bezpośredni sposób powiązać to na przykład z późniejszym rozwojem kulturowym Egiptu, ale bez wątpienia pewne połączenia występowały. Z pewnością ewolucja słynnej rzeki oddziaływała też na ówczesne osadnictwo oraz budowę monumentalnych budowli.

Zdaniem naukowców zmiany zachodzące w tym, jak ukształtowany był Nil, miały ogromny wpływ na kondycję państwa egipskiego

Przedstawiciele Uniwersytetu w Uppsali oraz Uniwersytetu w Southampton przeprowadzili aż 81 odwiertów w Dolinie Nilu w okolicach Luksoru. Miało to na celu zebranie rdzeni w celu przeprowadzenia analiz osadów. Później do akcji wkroczyło datowanie metodą optyczną, a naukowcy zyskali możliwość odtworzenia obrazu postępujących na przestrzeni lat zmian. Jak się okazało, te miały miejsce w okresie między 11 500 a 4000 lat temu, kiedy to najprawdopodobniej rozpoczęły się częstsze i silniejsze okresy zalewowe.

Czytaj też: Niemiecki zamek skrywał artefakty sprzed wieków. Nasi przodkowie świetnie się przy nich bawili

Około 4000 lat temu doszło natomiast do gwałtownego przesunięcia. Rzeka zaczęła dostarczać dużych ilości osadów, które gromadziły się w obrębie doliny. Taka równina zalewowa stwarzała dogodne warunki do prowadzenia upraw. Kolejne lata także stały pod znakiem zmian. Na przykład jednokanałowa forma Nilu, znana obecnie, pojawiła się dopiero około 2000 lat temu.