Tajemnice starożytnej geometrii. Babilończycy używali twierdzenia Pitagorasa 1000 lat przed narodzinami Pitagorasa

Gliniana tabliczka sprzed 3700 lat dowodzi, że starożytni Babilończycy znali i stosowali twierdzenie Pitagorasa ponad 1000 lat przed narodzinami samego Pitagorasa. Zdaniem naukowców tabliczka to najstarszy znany dowód praktycznego zastosowania geometrii.
Tajemnice starożytnej geometrii. Babilończycy używali twierdzenia Pitagorasa 1000 lat przed narodzinami Pitagorasa

Niewielka tabliczka, której nadano sygnaturę Si.427, została odkryta przez francuską ekspedycję archeologiczną na terenie dzisiejszego Iraku w 1894 roku. Ustalono, że kamień pochodził z lat 1900–1600 p.n.e., ale aż do teraz nie znano jego przeznaczenia.

Wyryte na tabliczce napisy rozszyfrowali uczeni z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii. Stwierdzili, że tabliczka służyła starożytnym geodetom do wyznaczenia granic działki, którą podzielono na części. Z jednej strony tabliczki znajduje się rysunek dużej figury geometrycznej podzielonej na mniejsze obszary, a z drugiej zapis w piśmie klinowym. Wyryty w glinie tekst to instrukcja mówiąca m.in., jak wykonać dokładny trójkąt prostokątny.

– Powszechnie przyjmuje się, że trygonometria – gałąź matematyki zajmująca się badaniem trójkątów – została rozwinięta przez starożytnych Greków badających nocne niebo w II wieku p.n.e. Teraz mamy dowód na to, że Babilończycy opracowali własną alternatywną „prototrygonometrię”, aby rozwiązać problemy związane z pomiarem ziemi, a nie nieba – mówi Daniel Mansfield, matematyk, który rozwikłał tajemnicę tabliczki Si.427.

Twierdzenia różnią się zapisem

Według Mansfielda, Si.427 jest jedynym znanym przykładem dokumentu katastralnego – czyli planu używanego przez geodetów do wytyczania granic ziemi – z okresu starobabilońskiego. Tabliczka przedstawia rysunek pola o kształcie równoległoboku. Na rysunku zaznaczono różne struktury, w tym zbudowaną na polu wieżę. Ale nie sam rysunek, a towarzysząca mu notatka jest tym, co przesądziło o przełomowym charakterze znaleziska.

Z przodu tabliczki Si.427 widzimy schemat pola / (University of New South Wales)

Chodzi mianowicie o trzy przykłady tzw. trójek pitagorejskich. Są to trzy liczby całkowite, dla których suma kwadratów pierwszych dwóch równa się kwadratowi trzeciego, czyli powszechnie znane a2+b2=c2. Trójki wygrawerowane na tabliczce to: 3, 4, 5; 8, 15, 17 oraz 5, 12, 13.

Mansfield twierdzi, że trójki oraz twierdzenie Pitagorasa – choć na długo przed samym Pitagorasem – zostały w tym przypadku użyte do wykreślenie dokładnego trójkąta prostokątnego i określenia granic nowych działek.

Starożytny geodeta używał trójek pitagorejskich – sprawiając, że linie graniczne, które stworzył, były naprawdę prostopadłe. W najprostszym przykładzie trójki pitagorejskiej trójka ma boki 3, 4 i 5 – tworząc idealny kąt prosty. / (University of New South Wales)

Australijscy naukowcy zauważają, że chociaż tabliczka nie zawiera twierdzenia Pitagorasa w znanej nam formie algebraicznej – czyli różni się zapisem – to ustalenie wartości samych trójek wymagało od Babilończyków zrozumienia związku między długością boków trójkąta prostokątnego a długością przeciwprostokątnej.

Babilońscy geodeci wyprzedzili Pitagorasa

Od stworzenia tabliczki Si.427 do narodzin Pitagorasa z Samos (w 570 r. p.n.e.) upłynęło ponad 1000 lat. Eksperci podkreślają, że to kolejny dowód na to, iż Grecy odziedziczyli nauki matematyczne od Egipcjan, a Egipcjanie od Babilończyków. Zaskakujący w nowym odkryciu jest jednak poziom zaawansowania matematycznego Babilończyków – uważa Mansfield.

– Nikt nie przypuszczał, że Babilończycy używali w ten sposób trójek pitagorejskich. Jest to metoda bardziej zbliżona do czystej matematyki, inspirowanej praktycznymi problemami tamtych czasów – podkreśla naukowiec.

Praktyczne zastosowanie matematyki przez starożytnych potwierdzają zapisy na tabliczce. Wynika z nich, że obliczenia miały pomóc w rozstrzygnięciu sporu o palmy daktylowe rosnące na granicy dwóch działek – jednej należącej do wysoko postawionej osoby i drugiej pozostającej w rękach zamożnej właścicielki ziemskiej.

– To był okres, w którym ziemia zaczynała być własnością prywatną. Ludzie zaczęli myśleć o ziemi w kategoriach „moja ziemia i twoja ziemia”, chcieli więc ustanowić odpowiednią granicę, aby zachować dobre relacje sąsiedzkie. I to jest to, o czym mówi ta tabliczka – pole podzielono i powstały nowe granice. Warto zauważyć, jak ważna była dokładność w rozwiązywaniu sporów między wpływowymi osobami – powiedział uczony.

Mansfield ma na swoim koncie także inne odkrycie, podobne do Si.427. W 2017 roku rozszyfrował tabliczkę znaną jako Plimpton 322 z tego samego okresu, która również zawierała tablicę trygonometryczną. Teraz uważa, że tabliczka Plimpton 322 mogła powstać na wzór wcześniejszych, takich jak Si.427.

 

Źródło: Foundations of Sciences.