Programowanie neurolingwistystyczne stworzono z myślą o samorozwoju, a samej idei przyświeca założenie, że każdy posiada wszystkie zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu. Trzeba tylko umieć je wydobyć, by korzystać z własnego potencjału

NLP daje narzędzia, dzięki którym można nauczyć się nieszablonowego myślenia, wychodzącego poza narzucone granice i ogólnie przyjęte schematy, często utrudniające poznanie siebie i innych. Jak pokazują dane platformy szkoleń internetowych NetAkademia.pl, to dyscyplina ciesząca się największym zainteresowaniem wśród terapeutów, trenerów sportowych, sprzedawców oraz szerokiego grona osób nastawionych na inwestycje w samorozwój.

Poznaj podstawowe założenia NLP, dzięki którym dowiesz się jak działają i jak myślą osoby korzystające z tego typu technik:

  • Jeśli chociaż jedna osoba potrafi coś zrobić, każdy może się tego nauczyć

W myśl technik NLP przekonanie, że nie mamy predyspozycji do wykonywania określonych działań czy czynności jest błędem. Każdy człowiek posiada takie same możliwości, natomiast kluczowa jest zdolność przejmowania zachowań i umiejętności od innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy odnoszą sukces w swojej dziedzinie. Praktyk NLP wie, że jest w stanie uzyskać albo te same, albo podobne rezultaty, co inne osoby, na których się wzoruje.

  • Mapa nie jest tym samym, co prawdziwy teren

Praktycy NLP wychodzą z założenia, że w celu lepszego zrozumienia otaczającego świata tworzy się własną mapę mentalną, która może znacząco różnić się od rzeczywistości. Z tego powodu dwie osoby mogą mieć zupełnie odmienne poglądy na ten sam temat, pomimo posiadania jednakowych informacji. Nie jest więc wykluczona sytuacja, w której różne osoby nie zgadzają się ze sobą, a mimo wszystko – każda z nich ma rację.

  • Doświadczenie ma strukturę

Każdy człowiek ma wpływ na własne doświadczenie, może je kreować i zmieniać w dowolny sposób. Wynika to z faktu, iż nasze myśli i wspomnienia posiadają swoje prawidłowości, które można opisać. Dzięki temu praktycy NLP wiedzą jak skutecznie np. zacierać przykre wspomnienia, a wzmacniać te pozytywne i przyjemne.