Techniki NLP, czyli jak skutecznie wpływać na innych?

NLP to nie środek do manipulacji, ale techniki pomagające w prowadzeniu skutecznej komunikacji z odbiorcami.
Techniki NLP, czyli jak skutecznie wpływać na innych?

Programowanie neurolingwistystyczne stworzono z myślą o samorozwoju, a samej idei przyświeca założenie, że każdy posiada wszystkie zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu. Trzeba tylko umieć je wydobyć, by korzystać z własnego potencjału

NLP daje narzędzia, dzięki którym można nauczyć się nieszablonowego myślenia, wychodzącego poza narzucone granice i ogólnie przyjęte schematy, często utrudniające poznanie siebie i innych. Jak pokazują dane platformy szkoleń internetowych NetAkademia.pl, to dyscyplina ciesząca się największym zainteresowaniem wśród terapeutów, trenerów sportowych, sprzedawców oraz szerokiego grona osób nastawionych na inwestycje w samorozwój.

Poznaj podstawowe założenia NLP, dzięki którym dowiesz się jak działają i jak myślą osoby korzystające z tego typu technik:

  • Jeśli chociaż jedna osoba potrafi coś zrobić, każdy może się tego nauczyć

W myśl technik NLP przekonanie, że nie mamy predyspozycji do wykonywania określonych działań czy czynności jest błędem. Każdy człowiek posiada takie same możliwości, natomiast kluczowa jest zdolność przejmowania zachowań i umiejętności od innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy odnoszą sukces w swojej dziedzinie. Praktyk NLP wie, że jest w stanie uzyskać albo te same, albo podobne rezultaty, co inne osoby, na których się wzoruje.

  • Mapa nie jest tym samym, co prawdziwy teren

Praktycy NLP wychodzą z założenia, że w celu lepszego zrozumienia otaczającego świata tworzy się własną mapę mentalną, która może znacząco różnić się od rzeczywistości. Z tego powodu dwie osoby mogą mieć zupełnie odmienne poglądy na ten sam temat, pomimo posiadania jednakowych informacji. Nie jest więc wykluczona sytuacja, w której różne osoby nie zgadzają się ze sobą, a mimo wszystko – każda z nich ma rację.

  • Doświadczenie ma strukturę

Każdy człowiek ma wpływ na własne doświadczenie, może je kreować i zmieniać w dowolny sposób. Wynika to z faktu, iż nasze myśli i wspomnienia posiadają swoje prawidłowości, które można opisać. Dzięki temu praktycy NLP wiedzą jak skutecznie np. zacierać przykre wspomnienia, a wzmacniać te pozytywne i przyjemne.

 
  • Znaczeniem komunikacji jest odpowiedź

Programowanie neurolingwistystyczne uczy, że miarą sukcesu komunikacji z innymi jest to, co słyszy nasz odbiorca. Dzieje się tak dlatego, że każde działanie i komunikat odbierany jest za pomocą tzw. map rzeczywistości. Prawdziwym sensem naszej komunikacji jest tak naprawdę odpowiedź odbiorcy, wyrażona mową ciała (np. grymas, rozłożenie rąk, rozszerzone źrenice), zmianą w stanie emocjonalnym (np. krzyk zamiast spokojnej rozmowy) lub po prostu słownie.

  • W każdym zachowaniu tkwią dobre intencje

To jedno z najbardziej kontrowersyjnych założeń NLP. Każde zachowanie, nawet wydające się niezrozumiałe czy nielogiczne, ma u swojego źródła pozytywne intencje (o ile spojrzymy na nie z punktu widzenia osoby przejawiającej dane zachowanie). Każdy z nas podejmuje decyzję, która pochodzi z jakiegoś wyboru. Naturalną drogą jest wybór opcji, która jest dla nas najkorzystniejsza, czyli z naszego punktu widzenia najbardziej optymalna. Zatem zamiast oceniać negatywne postępowanie i potępiać je, warto zastanowić się jaka intencja kryje się w danym zachowaniu.

  • Nie ma porażek, są informacje zwrotne

Zazwyczaj, jeżeli nasze działania nie przynoszą oczekiwanych efektów, jesteśmy przekonani, że ponieśliśmy porażkę. NLP zmienia ten sposób myślenia. Efekty naszych działań nie są ani dobre, ani złe – są po prostu cenną informacją, którą możemy wykorzystać w przyszłości. Jeśli zrobiliśmy coś, co nie przyniosło spodziewanego efektu, należy po prostu zmienić nasze działanie. Zamiast rozwlekać się nad przeszłością można się skupić na znajdowaniu skutecznych rozwiązań. Nie ma więc porażek, są tylko sugestie, by zrobić coś inaczej.

Na koniec zaznaczmy, NLP jest etyczne o ile potrafimy odróżnić umiejętność wywierania wpływu od manipulacji. Wywieranie wpływu na innych wiąże się z dobrą intencją, bowiem celem jest uzyskanie korzyści dla obu stron. Z kolei manipulacja to wpływanie na kogoś wbrew jego woli i bez jego wiedzy. Co więcej, chcemy wpłynąć na kogoś, aby uzyskać korzyści tylko dla siebie. To ważne rozróżnienie.

(Źródło: Kurs internetowy z certyfikatem „NLP” NetAkademia.pl