W kontakcie cała nadzieja. Ta metoda negocjacji sprawdza się w pracy, ale także w życiu

O wyjątkowej metodzie rozwiązywania konfliktów za pomocą NVC z Ike Lasaterem.

Vesna Lorenc, trenerka personalna: Jaka jest Twoja definicja mediacji NVC (Nonviolent Communication lub w języku polskim występuje również pod nazwą Porozumienie bez Przemocy)?

Ike Lasater: Mediacje NVC to podejście do rozwiązywania konfliktów. Koncentruje ono swoje wysiłki w pierwszej kolejności na tworzeniu łączności i kontaktu między stronami sporu. Metodologia bazuje na Porozumieniu Bez Przemocy – sposobie komunikacji opracowanym przez amerykańskiego psychologa klinicznego Marshalla Rosenberga. W programie Mediate Your Life bazujemy na dorobku Rosenberga oraz najnowszych badaniach naukowych dotyczących zmian nawyków i zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych. Odpowiadamy na pytanie, jak zmieniać te nawyki i jak zarządzać naturalną kryzysową reakcją organizmu w stanie ‘walki-ucieczki-znieruchomienia’, której doświadczamy na poziomie emocjonalnym i fizycznym w konflikcie. 

Razem z Johnem Kinyonem jesteś współautorem programu Mediate Your Life (MYL). Czym się różni podejście w mediacjach, które oferuje ten program od innych metod mediowania? 

– Podejście programu MYL opiera się na założeniach NVC. Jest to jedyna znana mi metoda mediacji, która tak wyraźnie za swój początkowy cel stawia zbudowanie kontaktu i więzi między zwaśnionymi stronami. Przez to połączenie prowadzi do zwiększenia zaufania. A dopiero z tego zaufania rodzi się współpraca prowadząca do rozstrzygnięcia sporu. Inne podejścia często wytwarzają różne poziomy związku. Jednak ten związek pomiędzy stronami sporu oraz pomiędzy każdą z nich i mediatorem nie jest w tych innych podejściach kluczowy. 

Czy mógłbyś wyjaśnić jak to jest możliwe, że podejście NVC może być stosowane do szerokiego spektrum sytuacji życiowych i zawodowych? 

– Używając podejścia NVC, mamy do czynienia z fundamentalnymi zdolnościami i umiejętnościami do tworzenia kontaktu i więzi między ludźmi. Możemy wykorzystać te umiejętności w wielu trudnych sytuacjach. Zarówno w naszych konfliktach z innymi, jak i do wspierania innych osób w konflikcie. A nawet do rozwiązywania konfliktów czy dylematów wewnętrznych, które mamy sami ze sobą w naszych własnych głowach. 

Podaj przykład najciekawszej sytuacji, kiedy sprawdziło ci się podejście mediacji NVC? 

– Pełniłem role mediatora w różnych sytuacjach. Dla par, które stały przed dylematem, czy kontynuować czy zakończyć swój związek. Pracowałem również jako coach wspierający pary we wzmacnianiu ich relacji. Pracowałem z dorosłymi jako dziećmi, które pozostawały w konflikcie z własnymi rodzicami. Również z dorosłym rodzeństwem konfliktującym się w sprawach spadkowych lub innych. Pomagałem rozwiązywać konflikty w sprawach sądowych, a też pomagałem, żeby uniknąć spraw sądowych, w kwestiach pomiędzy partnerami biznesowymi, członkami w rodzinie, czy w przypadku różnych innych rodzajów umów. 

Komu najbardziej polecałbyś naukę podejścia NVC w mediacjach? 

– 15 lat temu, kiedy po raz pierwszy zacząłem stosować NVC jako mediator, pewnie odpowiedziałbym, że to dla mediatorów w sporach prawnych. Przez ten czas jednak rozwinęliśmy z Johnem Kinyonem nasze podejście w ramach MYL i odpowiedź na to pytanie ewoluowała. Obecnie zachęcam do tej nauki wszystkich, którzy chcą mieć więcej spokoju w swoich myślach i więcej spokoju w kontaktach z innymi.  

Co takiego oferujesz swoim kursantom, co ich przekonuje do zastosowania tego podejścia w praktyce? 

– Jestem częścią tych warsztatów. Umożliwiam ludziom, żeby doświadczyli i sprawdzili, czy to, co oferuję na sali szkoleniowej, jest warte ich czasu i wysiłku w życiu. Jeśli dasz temu naprawdę szansę i okaże się, że to nie  poprawia jakości Twojego życia, szukaj dalej. A jak znajdziesz to coś, co działa dla Ciebie, podziel się tym ze mną, abym miał szansę tego doświadczyć.  

Jak myślisz, dlaczego podejście NVC cieszy się coraz większą popularnością w Polsce? Nie tylko wśród profesjonalnych mediatorów, ale również wśród innych specjalistów?  

– Mam taką nadzieję, że uczestnicy kursów dostrzegają, że to podejście jest zbudowane z fundamentalnych elementów, których stosowanie pozwala nam jako ludziom wzrastać w naszym świecie. Z takich klocków, można skuteczniej stworzyć to, czego chcesz i pragniesz. Oferujemy umiejętności i sposoby, aby zwiększyć swoją zdolność do korzystania z tych umiejętności. A od uczestników zależy, jaki kierunek nadadzą temu, czego się nauczyli. Jest to całkowicie samodzielny, ale nie samotny, program nauczania, w którym uczestnik bierze odpowiedzialność i ma kontrolę nad swoim życiem.


Ike Lasater Zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów, coachingiem w sytuacjach konfliktowych, a także uczy tych umiejętności innych ludzi. Ike prowadzi szkolenia z mediacji PBP (NVC) w Stanach Zjednoczonych, Australii, na Węgrzech, w Nowej Zelandii, Pakistanie, Polsce i Sri Lance. Zasiadał w zarządach wielu organizacji, w tym Center for Nonviolent Communication, Association for Dispute Resolution of Nothern California. Przez dwadzieścia lat pracował jako prawnik w San Francisco. www.wordsthatwork.us

Vesna Lorenc – od 18 lat w biznesie, akredytowana coach ICF ACC, certyfikowana trenerka i coach grupowy. Pasjonatka NVC, specjalistka komunikacji empatycznej i pracy z różnorodnością z naciskiem na kwestie międzykulturowe. www.just-be.com.pl