Vesna LorencV

Vesna Lorenc

Coach tożsamości i trener międzykulturowy, specjalizuje się w tematach osiągania harmonii i spójności wewnętrznej, poszukiwania misji i celu życiowego oraz tematach różnorodności z naciskiem na kwestie wielokulturowe. Pomysłodawczyni i inicjatorka Teraz J