W Polsce jest już milion wegetarian

Dziś Światowy Dzień Wegetarianizmu. Badania wskazują, że około 3,2 proc. dorosłych Polaków nie je już mięsa, a wegetarianizm staje się coraz popularniejszy.

Przeczytaj także: Zielone krzepi!

Badania, przeprowadzone przez firmę LightBox pokazały, że 1,6 proc., a więc ok. pół miliona Polaków stosuje dietę laktoowowegetariańską, czyli nie je mięsa i ryb, a podstawę ich wyżywienia stanowią produkty mleczne, jaja, warzywa i owoce. Kolejne 1,6 proc. osób jest weganami, czyli ogranicza swoją dietę wyłącznie do produktów roślinnych.

Badanie wykazały przy tym, że sporo osób aspiruje do miana wegetarian. Aż 3,7 proc. respondentów określiło się w ten sposób przyznając jednocześnie, że jada sporadycznie ryby i mięso. Odsetek osób stosujących dietę wegetariańską systematycznie rośnie. Ok. 4 proc. ankietowanych deklaruje przy tym ścisłe przestrzeganie zasady niejedzenia ryb i produktów mięsnych.

Według badania, osoby deklarujące się jako wegetarianie to najczęściej kobiety – aż 8,9 proc. Polek uważa się za wegetarianki. Liczni w tej grupie są także ludzie młodzi – do 24 lat (9,8 proc.) i osoby ze średnim wykształceniem (8,9 proc.).

„Rosnąca liczba osób ograniczających spożywanie mięsa i jego przetworów świadczy o coraz wyższej empatii Polaków dla zwierząt i o rosnącej świadomości znaczenia zdrowego odżywiania dla naszego zdrowia” – komentuje wyniki przeprowadzonego badania Małgorzata Chylewska, dietetyk LightBox.

Ogólnopolskie badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone we wrześniu 2013 r. przez Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini na reprezentatywnej próbie 1104 dorosłych Polaków. Celem badania było sprawdzenie, jak liczna jest w Polsce społeczność wegetarian wobec bardzo rozbieżnych informacji na ten temat publikowanych w Internecie i przytaczanych w mediach.