“Zarażanie” lękiem, brak samodzielności. Oto 9 największych błędów rodzicielskich

Nawet mając dobre intencje, popełniamy błędy wychowawcze, które odbijają się na przyszłym życiu naszych pociech. Wypunktowaliśmy 9 zachowań, o które – już jako dorośli – mamy najczęściej pretensje do naszych rodziców.
“Zarażanie” lękiem, brak samodzielności. Oto 9 największych błędów rodzicielskich

Nie da się ukryć – rodzice są na cenzurowanym! W ostatnim czasie w dyskursie psychologicznym obserwujemy pewien trend – podłoża naszych niedoskonałości szukamy w błędach wychowawczych rodziców.

To spore obciążenie i między innymi dlatego, tak wiele młodych osób nie chce brać na siebie odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą posiadanie dzieci. Wiąże się z tym też pogląd filozoficzny zwany antynatalizmem. To dość radykalny ruch, którego główne założenia mówią, że prokreacja jest niemoralna, ponieważ w życiu spotyka nas więcej cierpienia niż przyjemności. Zgodnie z tą myślą, decydowanie się na dziecko jest skazywaniem go na cierpienie.

Antynatalizm nie zyskał wielu zwolenników, ale w pewnym sensie zwraca uwagę, na to jak odpowiedzialnym zadaniem jest wychowanie dziecka. Idąc tym tropem, przedstawiamy 10 negatywnych zachowań związanych z wychowaniem.

1. Nadmiar lęku, depresja, brak samodzielności

Niektórzy rodzice mają skłonność do przesadnego monitorowania dziecka i dbania o nie. Prowadzi to często do nadopiekuńczości, która zabija w dzieciach umiejętność samodzielnego podejmowania ważnych decyzji. Jeśli nie potrafisz zrobić ważnego życiowego kroku w swoim życiu bez pytania rodziców o zgodę, mimo, że masz ponad 30 lat to znaczy, że jesteś ofiarą nadopiekuńczości.

2. Skłonność do uzależnień i sportów ekstremalnych

Jeśli rodzice ciągle powtarzają dziecku, jak wiele sprawia kłopotów, ogarnie je w końcu przekonanie, że bez niego wszystkim byłoby lepiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie dziecko, gdy dorośnie, będzie skłonne do autodestruktywnych zachowań takich jak palenie, nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz do uprawiania sportów ekstremalnych.

3. Brak umiejętności odpoczywania i osiągania stanu pełnego relaksu

„Bądź poważny!”, Nie wygłupiaj się!”, „Nie bądź dziecinny!” to sformułowania, które sprawią, że w dorosłym życiu człowiek nie potrafi się zrelaksować, nie rozumie dzieci i nienawidzi niedojrzałych ludzi.

4. Niska samoocena i chęć bycia kimś innym

Rodzice porównujący swoje dzieci do rówieśników, którzy są od nich w czymś lepsi wychowują człowieka skłonnego do nadmiernej samokrytyki  z kompleksem niższości.

5. Problemy w życiu osobistym

Powtarzanie dziecku, że nie może nikomu ufać, buduje w jego oczach obraz świata, w którym będzie spotykało same pułapki i będzie miał problemy z zaufaniem.

 

6. Szukanie partnera – rodzica

„Jesteś na to za młody!” – idealny sposób na wychowanie niedojrzałego dorosłego, który będzie potrzebował takiego partnera, który otoczy go opieką.

7. Tłumienie emocji

Brak okazywania emocji i wrażliwości nie może zostać niezauważony przez podświadomość dziecka. Gdy powtarzamy dziecku, by przestało narzekać lub płakać, dziecko zamyka się w sobie. Tłumione emocje mogą przerodzić się w problemy o podłoży psychosomatycznym.

8. Depresja, poczucie winy

„Wszystkiego sobie odmawiamy, żebyś miał lepsze wykształcenie!”. Niezasłużone poczucie winy przytłacza dziecko. To samo dotyczy gróźb związanych ze złymi ocenami – dziecko jest w stanie ciągłego stresu.

9. Brak niezależności, nieodpowiedzialność, niedojrzałość

Jest to spowodowane ekstremalną nadopiekuńczością rodziców, którzy na nic nie pozwalają swoim dzieciom. „Nie głaszcz kota, może cię podrapać”, „Nie dotykaj, bo spadnie”…  Takie polecenia sprawiają, że dziecko boi się podejmowania samodzielnych decyzji i wyrasta na konformistę.

Tłumaczenie: Paweł Sadowski

Źródło: brightside.me