Nie da się ukryć – rodzice są na cenzurowanym! W ostatnim czasie w dyskursie psychologicznym obserwujemy pewien trend – podłoża naszych niedoskonałości szukamy w błędach wychowawczych rodziców.

To spore obciążenie i między innymi dlatego, tak wiele młodych osób nie chce brać na siebie odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą posiadanie dzieci. Wiąże się z tym też pogląd filozoficzny zwany antynatalizmem. To dość radykalny ruch, którego główne założenia mówią, że prokreacja jest niemoralna, ponieważ w życiu spotyka nas więcej cierpienia niż przyjemności. Zgodnie z tą myślą, decydowanie się na dziecko jest skazywaniem go na cierpienie.

Antynatalizm nie zyskał wielu zwolenników, ale w pewnym sensie zwraca uwagę, na to jak odpowiedzialnym zadaniem jest wychowanie dziecka. Idąc tym tropem, przedstawiamy 10 negatywnych zachowań związanych z wychowaniem.

1. Nadmiar lęku, depresja, brak samodzielności

Niektórzy rodzice mają skłonność do przesadnego monitorowania dziecka i dbania o nie. Prowadzi to często do nadopiekuńczości, która zabija w dzieciach umiejętność samodzielnego podejmowania ważnych decyzji. Jeśli nie potrafisz zrobić ważnego życiowego kroku w swoim życiu bez pytania rodziców o zgodę, mimo, że masz ponad 30 lat to znaczy, że jesteś ofiarą nadopiekuńczości.

2. Skłonność do uzależnień i sportów ekstremalnych

Jeśli rodzice ciągle powtarzają dziecku, jak wiele sprawia kłopotów, ogarnie je w końcu przekonanie, że bez niego wszystkim byłoby lepiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie dziecko, gdy dorośnie, będzie skłonne do autodestruktywnych zachowań takich jak palenie, nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz do uprawiania sportów ekstremalnych.

3. Brak umiejętności odpoczywania i osiągania stanu pełnego relaksu

„Bądź poważny!”, Nie wygłupiaj się!”, „Nie bądź dziecinny!” to sformułowania, które sprawią, że w dorosłym życiu człowiek nie potrafi się zrelaksować, nie rozumie dzieci i nienawidzi niedojrzałych ludzi.

4. Niska samoocena i chęć bycia kimś innym

Rodzice porównujący swoje dzieci do rówieśników, którzy są od nich w czymś lepsi wychowują człowieka skłonnego do nadmiernej samokrytyki  z kompleksem niższości.

5. Problemy w życiu osobistym

Powtarzanie dziecku, że nie może nikomu ufać, buduje w jego oczach obraz świata, w którym będzie spotykało same pułapki i będzie miał problemy z zaufaniem.