Zapraszamy na spacer do Filtrów Warszawskich

Redakcja miesięcznika „Focus Historia” zaprasza do odwiedzenia słynnej Stacji Filtrów w Warszawie – wyjątkowego zabytku XIX-wiecznej architektury przemysłowej, który do dziś służy mieszkańcom stolicy. Spacer organizowany jest w ramach cyklu „Focus Historia odkrywa Warszawę” i Dni Otwartych – letniej akcji Filtrów Warszawskich.

Sobota, 14 sierpnia br., godz. 9:00 i 9:45 (godz. do wyboru)

W programie wycieczki zaplanowane jest odwiedzenie m.in.: sali wystawowej w dawnej hali pomp (tu znajdują się m.in. oryginalne szkice i rysunki projektanta stacji – Williama Lindleya); górującej nad terenem Filtrów 42-metrowej wieży ciśnień, Zakładu Filtrów Pospiesznych z pierwszej połowy XX wieku oraz filtra powolnego, który od ponad 120 lat nie zmienił swojego wyglądu.

Więcej o Filtrach Warszawskich na: http://www.mpwik.com.pl/

REJESTRACJA:

mailowo: [email protected] telefonicznie: 22 360 38 11 (w godz. 10:00 – 17:00).

W zgłoszeniu rejestracyjnym należy podać:

liczbę osób chętnych do udziału w spacerze, imię i nazwisko każdej osoby,numer dowodu osobistego każdej osoby, dane kontaktowe zgłaszającego (mail lub numer telefonu).

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 sierpnia br.

W każdym spacerze może wziąć udział maksymalnie 25 osób.O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywany czas jednego spaceru to około 2 godziny. Zbiórka przy ul. Koszykowej 81 na 10 minut przed rozpoczęciem spaceru.

Udział w spacerze jest bezpłatny.

Partnerem akcji Focus odkrywa Warszawę jest stacja TVN Warszawa.