Cesarz Karol V napisał w 1547 roku zaszyfrowany list. Po latach dowiedzieliśmy się, jaka była jego zawartość

Próby odszyfrowania treści podjęła się Cecile Pierrot, która o liście autorstwa Karola V Habsburga usłyszała w 2019 roku. Dwa lata później rozpoczęła jego analizy, a po sześciu miesiącach intensywnych prac mogła ogłosić przełom.
Cesarz Karol V napisał w 1547 roku zaszyfrowany list. Po latach dowiedzieliśmy się, jaka była jego zawartość

Wraz ze swoimi współpracownikami wykorzystała w tym celu współczesną technologię. Dzięki pracy komputerów naukowcy byli bowiem w stanie zidentyfikować około 120 symboli używanych przez władcę. Jak się okazało, inspirację mógł dla niego stanowić język arabski.

Czytaj też: Wrak z XV wieku niczym skarbnica wiedzy. Polacy odegrali w tej historii istotną rolę

Karol V nie tylko zastąpił znakami samogłoski występujące po spółgłoskach, ale dodatkowo wprowadził nieco zamieszania, wprowadzając symbole nie mające żadnego znaczenia. Do kogo w ogóle był adresowany list? Jego odbiorcą miał być Jean de Saint-Mauris, natomiast sama wiadomość skończyła ostatecznie w zbiorach biblioteki w Nancy.

Co ciekawe, przełom nastąpił nagle i doprowadził do szybkiego rozwiązania zagadki. Pomógł w tym inny list, napisany przez wspomnianego już odbiorcę. W tym przypadku na marginesie został narysowany kod transkrypcyjny, dzięki czemu ostatecznie udało się odczytać faktyczną treść dokumentu, która pozostawała tajemnicą przez niemal pięćset lat.

Adresatem listu od cesarza Karola V był Jean de Saint-Mauris

To rzadkość dla historyka, aby udało się odczytać list, którego nikomu nie udało się rozszyfrować przez pięć wieków. Potwierdza on niezbyt dobre stosunki w 1547 roku między Franciszkiem I i Karolem V, który podpisał traktat pokojowy trzy lata wcześniej. wyjaśnia autorka

Poza tym w liście znalazła się informacja o rzekomym planowanym zamachu na Karola V. Miało do niego dojść we Francji, choć sam cesarz nie znał szczegółów na ten temat. O tym, jak burzliwym okresem była połowa XVI wieku najlepiej świadczą rosnące wtedy napięcia między Hiszpanią a Francją, rządzoną przez wspomnianego już Franciszka I. Jednym z jego dokonań było sprowadzenie z Włoch… Leonarda da Vinci.

Czytaj też: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Dobrobyt wielu miast w Europie zawdzięcza się jednemu

Karol V Habsburg pełnił funkcję króla Hiszpanii w latach 1516-1556, natomiast Franciszek I Walezjusz rządził Francją od 1515 do 1547 roku. W trakcie panowania obu tych władców doszło do licznych napięć na linii Francja-Hiszpania, które ostatecznie doprowadziły do kilku krwawych wojen.