Znaleziono nową Superziemię

Naukowcy z Consejo Superior de Investigaciones Científicas i z University College London odkryli nową egzoplanetę, która masowo ze wszystkich odkrytych dotychczas egzoplanet jest najbardziej zbliżona do Ziemi. Oddalona jest ona od naszej planety o zaledwie 30 lat świetlnych.

Skalista planeta, która obraca się wokół położonej w gwiazdozbiorze Lwa gwiazdy Gliese 436 została odkryta dzięki nowej metodzie. Do tej pory planety pozasłoneczne znajdowano za pomocą analizy przesunięć prędkości radialnej ciała niebieskiego, wywołanych ruchem obrotowym planety wokół gwiazdy. Najnowszą planetę znaleziono drogą analizy wahań orbity innej planety, krążącej wokół tej samej gwiazdy. Okazało się, że planeta owa (odkryta już w 2004 roku Gliese 436b), zbudowana z rozgrzanego lodu wodnego, podlega rezonansowym oddziaływaniom jeszcze jednej planety o dużo mniejszej masie. Okresy orbitalne tych ciał niebieskich różnią się od siebie o dwa razy. Według obliczeń okres orbitalny Gliese 436 c wynosi 5,2 doby, a jej okres obrotu wokół własnej osi – 4,2 dni. Masa Gliese 436 c jest pięć razy większa, niż masa Ziemi, a jej średnica jest dłuższa od ziemskiej o 1,5 razy. Jest to więc najbliższa ze znalezionych do tej pory Superziem – planet, które są od 1 do 10 razy cięższe, niż nasza planeta. Według obliczeń temperatura na powierzchni nowej planety mieści się w granicach 127-427 stopni Celsjusza, a na biegunach dochodzi do 77 stopni. JSL