Po pierwsze: odwaga. 10 cech, które warto w sobie pielęgnować

Nie chodzi o prostą receptę na karierę. Wymienione cechy sprzyjają osiąganiu życiowej satysfakcji, pod którą kryje się to, co nazywamy „sukcesem”.
Po pierwsze: odwaga. 10 cech, które warto w sobie pielęgnować

1. Odwaga

Aktem odwagi jest działanie pomimo zagrożeń, otwartość na nowe i nieznane. To też trzymanie się swoich – nie zawsze popularnych – postaw i idei.

 

2. Wytrwałość

Nierozerwalnie związana z odwagą. Jeśli decydujemy się na ryzyko, musimy umieć dzielnie znosić przeciwności, cierpliwie dążyć pomimo braku widocznych efektów. W wytrwałej postawie mieści się też pracowitość i doprowadzanie rozpoczętych zadań do końca. W tym przydaje się natomiast umiejętność nadawania sensu swoim działaniom.

 

3. Ciekawość

To potrzeba poszukiwania, chęć odkrywania nowych rzeczy, otwartość na niespodziewane i satysfakcja płynąca z poznawania się we wciąż nowych odsłonach. Pięknie ten życiowy apetyt, tę zachłanność opisał James Schuyler w wierszu „Pozdrowienie”: „Żeby z każdego gatunku koniczyny, stokrotki, pędzelka, co rosną na polu, zebrać po jednym i zbadać je któregoś popołudnia zanim zwiędną”.

 

4. Empatia

Oznacza podejście bez uprzedzeń, spojrzenie na sprawy w sposób otwarty i bezstronny. Wyraża się w chęci zrozumienia potrzeb i motywacji drugiej strony.

 

5. Twórczość

Osoby twórcze poszukują oryginalnych rozwiązań. Nie boją się pomysłów wychodzących poza przyjęte konwencje.

 

6. Wdzięczność i docenianie piękna

Zdolność do przeżywania zachwytów ułatwia życie! Nie umiesz tego?Możesz się tego nauczyć. Pomaga częste mówienie „dziękuję” i unikanie myślenia roszczeniowego, że „coś mi się należy”.

 

7. Entuzjazm

Na entuzjazm składają się wigor, energia oraz idące za nimi podekscytowanie i zaangażowanie. Pozwala doświadczać życia z radością. Urzeczywistnia się w takim traktowaniu codzienności, jakby była fascynującą przygodą.

 

8. Pokora

Nie oznacza w żadnym wypadku podkulania ogona. To postawa charakteryzująca się skromnością rozumianą jako nieszukanie poklasku. Kiedy pracujesz z pasją, na pierwszym miejscu nie oczekujesz uznania, wystarcza frajda z podejmowanych działań.

 

9. Wyrozumiałość

Oznacza akceptowanie ludzkich słabości – swoich i innych. Osoby wyrozumiałe wyznają filozofię dawanie drugiej szansy.

 

10. Nadzieja i optymizm

Wyraża się w patrzeniu w przyszłość z ufnością, że sprawy ułożą się jak najlepiej. Taka postawa czyni człowieka bardziej elastycznym i otwartym na zmiany, mobilizuje, napawa optymizmem, pozwala brać z życia, co najlepsze!