Homo tabletis – rośnie nowy gatunek człowieka?

Homo tabletis od urodzenia znajduje się pod wpływem urządzeń elektronicznych, na brak rodziców reaguje obojętnością, na brak tabletu czy smartfona – złością i strachem. O nowym gatunku człowieka w kampanii społecznej opowiada Krystyna Czubówna.

Większość polskich rodziców udostępniających smartfony i tablety dzieciom do 6. roku życia przyznaje, że robi to, aby zapewnić im rozrywkę i zająć się „swoimi sprawami”. Tymczasem specjaliści zwracają uwagę, że zbyt wczesne i niekontrolowane korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci, może być dla nich szkodliwe. 

Czytaj także: Czy tablet i smartfon jest bezpieczny dla dziecka? 

Badania przeprowadzone przez Millward Brown S.A. na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wskazują, że w Polsce aż 40% dzieci przed ukończeniem 2 roku życia już korzysta ze smartfonów i tabletów. Aż 30 % z nich korzysta z tych urządzeń każdego dnia. Wśród 5 i 6-latków odsetek ten jest znacznie większy i wynosi aż 84%. 

Nowa kampania Fundacji Dzieci Niczyje “Mama, Tata, tablet” zwraca uwagę na zagrożenia, jakie dla mózgu małego dziecka niesie zbyt częste obcowanie z elektroniką.

– Rekomendujemy, by dzieci do 2. roku życia, nie korzystały z urządzeń typu tablet czy smartfon, później mówimy rodzicowi: sprawuj kontrolę, towarzysz dziecku, wybieraj tylko odpowiednie treści, unikaj przesady, nawet jeżeli bardzo ci to ułatwia życie. Nie bądź tabletowym rodzicem – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Fundacja zachęca do korzystania z bezpłatnego numeru Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

Więcej informacji na stronie: www.mamatatatablet.pl.