Gadżet z przyszłości. Te skarpetki wykryją cukrzycę

Jak zdiagnozować cukrzycę? Na myśl przychodzą specjalistyczne testy krwi i kontrola stężenia glukozy, ale wkrótce może pojawić się znacznie prostszy sposób. Wystarczy ubrać odpowiednie skarpetki.
Skarpetki – zdjęcie poglądowe /Fot. Unsplash

Skarpetki – zdjęcie poglądowe /Fot. Unsplash

Szacuje się, że co dziesiąta osoba na świecie (ponad 537 mln) choruje na cukrzycę typu 2, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, udaru mózgu, niewydolności serca czy migotania przedsionków nawet 2 do 4 razy. Wczesne wykrycie zmian glikemii może opóźnić i złagodzić przebieg choroby, a przed wszystkim zapobiec poważnym powikłaniom. Jednak ze względu na sposób, w jaki choroba się objawia, trudno ją wykryć we wczesnym stadium.

Czytaj też: Picie mleka może chronić przed cukrzycą typu 2. Ale jest pewien haczyk

Wysokie ciśnienie krwi uszkadza nerwy i naczynia krwionośne, a to z kolei wpływa na sposób chodzenia ludzi. Pacjenci z cukrzycą mają tendencję do wywierania nacisku na obszar śródstopia stopy, a nie na piętę. Taki sposób chodzenia sprzyja powstawaniu owrzodzeń, które mogą ulec zakażeniu i prowadzić do amputacji. Inteligentne skarpetki są w stanie wykryć patologiczne zmiany, co potwierdziło Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC).

Inteligentne skarpetki mogą wykryć cukrzycę

W niedawnym badaniu lekarze starali się sprawdzić, czy skarpetki wyposażone w czujnik balistokardiogramu (BCG) mogą pozwolić odróżnić osoby zdrowe od diabetyków. BCG wykrywa ruch ciała, gdy serce wyrzuca krew, i może potencjalnie zostać wykorzystany do pomiaru tętna i ciśnienia wywieranego na stopy podczas chodzenia.

Czytaj też: Tego jeszcze nie było. Cukrzyca wykryta w 10 sekund – i to bez pobierania krwi!

Do badania włączono 20 pacjentów chorych na cukrzycę i 20 osób bez cukrzycy. Wszyscy uczestnicy nosili skarpetkę BCG przez 40 sekund w pozycji stojącej i 40 sekund podczas chodzenia, aby zmierzyć tętno i ocenić rozkład ciśnienia na stopie. W tym samym czasie, gdy nosili skarpetkę, badano ich EKG za pomocą małej opaski przymocowanej do nadgarstka i pojedynczej elektrody przyklejonej do klatki piersiowej.

Osoby cierpiące na cukrzycę muszą stale monitorować poziom glukozy we krwi /Fot. Freepik

Celem pomiaru tętna była ocena dokładności skarpetki BCG jako narzędzia pomiarowego w stosunku do EKG, które uważa się za złoty standard kardiologii. Na potrzeby tej analizy wartości EKG u każdego uczestnika badania (pacjentów i grupy kontrolnej) porównano z wartościami BCG u tego samego uczestnika. Badania wykazały, że diabetycy podczas chodzenia wywierali większy nacisk w okolicy śródstopia w porównaniu z osobami bez cukrzycy. Nie stwierdzono istotnej różnicy w pomiarach rozkładu nacisku na stopę pomiędzy pacjentami z uszkodzeniem nerwów i bez nich.

Dr Ki Hong Lee z Chonnam National University Hospital podsumowuje:

Nowatorska skarpetka BCG umożliwiała dokładne pomiary tętna, na co wskazują niemal identyczne wartości jak EKG. Pomiary ciśnienia wykazały, że skarpetka może zidentyfikować pacjentów chorych na cukrzycę, a także wskazać pacjentów z cukrzycą i słabym krążeniem. Wyniki sugerują, że skarpetka elektroniczna może być łatwym i nieinwazyjnym sposobem na znalezienie diabetyków, którzy mogliby odnieść korzyść z treningu chodu w celu zapobiegania powikłaniom stopy cukrzycowej.