Jak długo jemy ryby?

40 tys. lat temu dieta naszych przodków składała się w większej części z ryb. Do takiego wniosku doszła międzynarodowa grupa badawcza po przeanalizowaniu kolagenu tkanki łącznej jednego z najstarszych ludzi Azji, którego szczątki znaleziono w jaskini Tianyuan.

Ryby słodkowodne są nieodłącznym składnikiem diety wielu współczesnych mieszkańców naszej planety, obfitują bowiem w białko, cenne tłuszcze i ważne biopierwiastki. Za pomocą chemicznej analizy kolagenu kości naukowcom udało się określić, kiedy ryby na stałe weszły do diety naszych przodków, a także, kiedy rozpoczęli oni ich odławianie. W tym celu naukowcy zbadali proporcje izotopów azotu i siarki w kolagenie. Badacze chcieli w ten sposób ustalić główne składniki pożywienia człowieka znalezionego w jaskini Tianyuan, należącej do systemu jaskiń Zhoukoudian w pobliżu Pekinu. Analizy kolagenu szczęki wykazały, że człowiek ten regularnie spożywał ryby.

Analizy izotopów węgla i azotu kości znalezionego szkieletu oraz szczątków zwierzęcych  wskazują na to, że pokarm ludzi żyjących 40 tys. lat temu składał się w przeważającej części z białka zwierzęcego – wyjaśnia Michael Richards z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku. Wysoki poziom izotopów azotu wskazuje natomiast na spożywanie ryb słodkowodnych.

Wraz z kolegami z Chińskiej Akademii Nauk, University of British Columbia oraz Washington University w Saint Louis Richards określił również stosunek izotopów siarki zwierząt lądowych oraz ryb słodkowodnych, zamieszkujących okolice Zhoukoudian i porównał je z tym zbadanym u człowieka z Tianyuan. Jak się okazało, ryby były regularnym składnikiem pokarmu człowieka współczesnego i stały się nim o wiele wcześniej, niż dowodzą archeologiczne znaleziska pierwszych przyrządów do ich połowu.

Zmiana sposobu odżywiania się na bazujący na połowie ryb jest dowodem na to, jak ubogie źródła pożywienia posiadała powiększająca się populacja człowieka współczesnego w czasach, gdy rozpoczął on zasiedlanie Europy. Według Richardsa najnowsze badania dostarczają pierwszego dowodu na to, że wczesny człowiek współczesny w Chinach w charakterze podstawowego źródła pożywienia wykorzystywał zasoby wody słodkiej. JSL

źródło: www.mpg.de