Zrób sobie SWOT

Jeśli chcemy świadomie żyć, powinniśmy wyznaczać sobie cele – od doraźnych przez krótko i długoterminowe po strategiczne. Pomocne mogą być w tym odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co chcę osiągnąć?
  • Kim chcę zostać?
  • Jaki jest mój ideał życia?
  • Jak ma ono wyglądać za rok, za 20 i 30 lat?
  • Co przybliży mnie do każdej z tych wizji?

Pamiętajmy przy tym, by nasze cele były ambitne, lecz rzeczywiste, mierzalne, terminowe oraz opłacalne.

Beata i Edwin Osieccy szefują polskim oddziałom dużych firm międzynarodowych. Z zarządzania celami, którego nauczyli się w korporacji, uczynili rytuał dla całej rodziny. W okolicach sylwestra każdy członek klanu Osieckich musi przed całą rodziną zaprezentować swoje cele na następny okres i rozliczyć się z poprzednich. Podobno dzieci na początku buntowały się, ale po latach namówiły do tego również swoich partnerów życiowych.

Cele są istotnym elementem osobowości. To dzięki nim zachowanie człowieka staje się spójne i ukierunkowane, przestaje być bierną reakcją na sytuacje zewnętrzne czy nieistotne impulsy.

Zanim podejmiemy się realizacji swoich celów, powinniśmy je zweryfikować pod kątem wartości, którymi kierujemy się w życiu. Odpowiedzmy sobie na następujące pytania: w jakim sensie nowe cele są spójne z naszą wizją życia, z życiowymi planami, wyznawanymi wartościami? Czy i jak pasują do naszego stylu życia i do otoczenia? Brak takiej spójności w najgorszym przypadku uniemożliwi nam realizację celów, a w najlepszym – utrudni codzienne życie.

Kolejnym etapem powinna być analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń czających się w otoczeniu, a także weryfikacja nawyków, bo to one najczęściej blokują nasz rozwój. Analiza SWOT potrzebna jest nie tylko naszym projektom, ale nam samym. Gdy zgromadzimy komplet informacji na swój temat, możemy świadomie sterować naszymi zachowaniami.

 

Jakim jesteś króliczkiem?

Im więcej zgromadzimy danych na swój temat, tym więcej zdobędziemy mocy. Pozostanie jedynie podsycanie proaktywności, a do tego z kolei potrzebna jest regularna automotywacja. Jak znaleźć swoją marchewkę?