Dwa wilki - Wojna z odwlekaczami wymaga ciągłej walki

Choć teoretycznie dużo wiemy o tym, jak formułować cele, to niewielu z nas wykorzystuje tę wiedzę w praktyce. Szczególnie w przypadku niewielkich zadań oraz odległych marzeń albo w ogóle nie definiujemy konkretnego celu, albo robimy to w sposób niewystarczający. A wtedy łatwo padamy łupem odwlekaczy, które atakują z wielką siłą.

Nasz umysł lubi dobrze sprecyzowane zadania – takie, które dają mu jasność, co i kiedy ma zrobić, jakich rozwiązań ma szukać, po co to robi i dlaczego ma mu się chcieć. Szczególnie ważne w kontekście sprawnego wykonywania bieżących zadań jest pytanie: po co to robię? Może się okazać, że dlatego trudno nam się zabrać do pracy, bo nie wiemy, jaki jest jej cel i nie widzimy jej sensu.

Wartościową technikę zwiększania własnej efektywności prezentuje Mike Clayton w książce „Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania”. „Skuteczność polega w takim samym stopniu na tym, co robimy, jak i na tym, czego nie robimy” – pisze  Clayton. Zawsze, gdy stajemy przed jakimś zadaniem, mamy do wyboru nie jedną, ale pięć możliwości: możemy to zadanie pominąć, możemy je pomniejszyć i wykonać tylko jego część, albo przełożyć je na później, lub delegować na kogoś innego. Możemy się też za nie zabrać. Jeśli damy sobie chwilę na analizę pracy, zanim się jej podejmiemy, rozważając wszystkie pięć opcji, istnieje duża szansa, że będziemy wykonywać wyłącznie te zadania, na których naprawdę nam zależy.

Wojna z odwlekaczami wymaga nieprzerwanej walki i wiąże się ze zmianą wielu nawyków, a także świadomą pracą nad sobą. Tym, którym trudno uwierzyć, że zwycięstwo jest możliwe, może pomóc anegdota. Pewnego dnia stary wódz indiański rozmawiał ze swoim wnukiem. „W moim wnętrzu toczy się walka – powiedział chłopcu – zaczęła się, kiedy byłem w twoim wieku. To walka między dwoma wilkami. Jeden z nich jest słabością – lenistwem w walce z nawykami, odwlekaniem ważnych spraw, uleganiem lękom, poddawaniem swojego życia biegowi spraw. Drugi wilk jest siłą – wytrwałością i odwagą w dążeniu do celu, determinacją, by się nigdy nie poddawać, ciągłą pracą nad sobą. Ta sama walka będzie się toczyła w tobie – i w każdym innym człowieku”. Chłopiec zastanowił się przez chwilę, po czym zapytał dziadka: „Który wilk wygra?”. Stary Indianin odpowiedział: „Ten, którego będziesz karmił”.

Postaw diagnozę

Rozpoznaj, który typ odwlekacza w tobie dominuje, i naucz się z nim walczyć:

° W opisach typów odwlekaczy wyszukaj przyczyny i skutki odwlekania, które u siebie obserwujesz najczęściej. Wypisz je na kartce jeden po drugim.
° Zastanów się, jakie konkretne działania możesz podjąć, by przezwyciężyć poszczególne objawy i efekty odwlekania.
° Na koniec wybierz jeden odwlekacz, z którym chcesz się zmierzyć na początek, i wdrażaj w życie zaplanowane działania przez minimum pięć dni z rzędu. Obserwuj efekty i modyfikuj strategię.

Pigułka motywacji

Za każdym razem, gdy odczuwasz demotywację i trudno ci rozpocząć lub dokończyć jakieś zadanie, odpowiedz sobie
na następujące pytania:

Motywacja na poziomie ciała:

° Jak się w tym momencie czuję? Czego w tej chwili potrzebuje mój organizm?
° Na co mam szczególną ochotę?
° Jak mogę w tym momencie o siebie zadbać? Jakie potrzeby mogę bez problemu zaspokoić?