Motywacja na poziomie uczuć:

° Jak będę się czuł, gdy osiągnę cel/wykonam zadanie? Co będzie możliwe w moim życiu? Co zyska moje otoczenie? Poczuj to mocno.
° Jak się będę czuł, jeśli nie osiągnę swojego celu/nie wykonam zadania? Co nie będzie możliwe w moim życiu? Czego będzie mi brakowało? Jak wpłynie to na moich najbliższych? Poczuj to mocno.

Motywacja na poziomie świadomości:

° Zaplanuj szczegółowo pierwsze trzy kroki. Uświadom sobie zobowiązania (od czego zacznę, kiedy to zrobię) i przyjemności (co będzie w tym działaniu najfajniejsze? co sprawi mi największą radość?).
° Wypisz jak najwięcej korzyści (co zyskam, osiągając cel/wykonując to zadanie?).
° Nagroda – jak się nagrodzę za wykonanie pierwszych trzech kroków?
° Znajdź jak najwięcej odpowiedzi na pytanie: dlaczego mi się uda? (zrobić pierwszy krok i osiągnąć cel).

Naucz się oswajać smocze myśli

° Stwórz tabelę z czterema kolumnami
° Pomyśl o swoim celu/zadaniu tak, jakby było bardzo duże, a ty bardzo malutki/a. Wypisz w pierwszej kolumnie tabeli wszystko to, czego się boisz w związku z osiągnięciem swojego celu/wykonaniem danego zadania. Co może się nie udać? Co może pójść nie tak?  
° W drugiej kolumnie tabeli napisz obok każdej ze smoczych myśli, przed czym to lęk.
° Zastanów się i napisz w trzeciej kolumnie tabeli: jaką ważną potrzebę sygnalizuje każdy z lęków? (przy identyfikowaniu potrzeb może być przydatne zapoznanie się z hierarchią potrzeb Masłowa oraz koncepcją 27 potrzeb psychicznych Murraya – dobre opracowanie znajduje się w Wikipedii pod hasłem „potrzeba”).
° W ostatniej kolumnie wpisz, w jaki sposób możesz aktywnie zadbać o tę potrzebę, by zminimalizować i oswoić lęki hamujące cię w działaniu.