Celnie określ cel

Zadbaj, by zarówno małe, jak i duże zadania formułować w postaci dobrze okreś-
lonego, silnie motywującego celu.

Zapisz na kartce swój cel i sprawdź, czy spełnia następujące kryteria (jeśli nie – zmodyfikuj go tak, by je spełniał):

° Czy jest pozytywny? (odpowiada na pytanie „czego chcę” zamiast „czego nie chcę”)
° Czy jest szczegółowy i określony w czasie? Czy wiem, co musi się zmienić lub zdarzyć, by został osiągnięty, i kiedy dokładnie to ma nastąpić?
° Czy ma właściwy poziom trudności? Jeśli jest zbyt duży, podziel go (bo będzie przerażał słonia), jeśli jest zbyt łatwy, rozbuduj go (by był motywującym wyzwaniem dla jeźdźca).
° Czy jest zależny tylko ode mnie i moich działań?  Czy wiem, co mogę zrobić, by osiągnąć ten cel, i czy wiem, od czego zacząć?
° Czy jest wymierny? Czy wiem, ile chcę osiągnąć?
° Czy jest ekologiczny? Czy wiem, w jaki sposób podążanie do tego celu wpłynie na codzienne życie moje i moich najbliższych? Czy na dłuższą metę naprawdę chcę mojego celu? Czy wiem, po co mi ten cel?

ŚCIEŻKI ROZWOJU

- Chip Heath, Dan Heath „Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić” Znak, Kraków 2011

- Szkoła Liderek - interdyscyplinarne studium przedsiębiorczości dla kobiet. Rekrutacja od marca 2013. Szczegóły na stronie www.kobietyisukces.pl w zakładce „Szkoła Liderek”.

- Mike Clayton „Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania” Samo Sedno 2011

Redakcja Focus.pl wybierze dla Ciebie najlepsze artykuły tygodnia. Zapisz się na nasz newsletter