Skąd się bierze satysfakcja zawodowa?

Czy decydują o niej głównie osiągnięcia lub zarobki? Zdecydowanie NIE!

Co wpływa na zadowolenie z pracy wśród menedżerów? Uzyskane efekty biznesowe? Okazuje się, że nie tylko. Temperament, cechy charakteru i umiejętności interpersonalne wpływają na zadowolenie z pracy doświadczane przez kadrę kierowniczą. Pierwsze badania tego typu przeprowadzono w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

– W mojej pracy zawodowej zauważyłam, że uzyskiwane wymierne efekty biznesowe nie  zawsze mają związek z zadowoleniem z pracy na stanowisku kierowniczym – opowiada Agnieszka Bott-Alama. W ramach pracy magisterskiej w SWPS postanowiła sprawdzić jak cechy menedżera, takie jak temperament i kompetencje społeczne, wpływają
na zadowolenie z pracy. Pod opieką naukową dr hab. Anny Zalewskiej, prof. SWPS, przebadała 115 przedstawicieli kadry kierowniczej wysokiego lub średniego szczebla, których firmy mieściły się w jedynym z czterech województw: mazowieckim, zachodniopomorskim, łódzkim lub śląskim. 

Badania pokazały, że ważną rolę odgrywa cecha temperamentu nazywana reaktywnością emocjonalną. Menedżerowie, których cechuje niższa reaktywność emocjonalna (mniejsza wrażliwość i większa odporność emocjonalna) odczuwają więcej pozytywnych emocji w pracy i wyżej oceniają swoje zadowolenie z pracy niż osoby z tendencją do bardziej emocjonalnego reagowania.

Co ciekawe, szefowie deklarują mniejszą satysfakcję zawodową i odczuwają mniej pozytywnych emocji w pracy, im bardziej są asertywni. – Z kolei wyższej poznawczej ocenie pracy i lepszemu nastrojowi w pracy sprzyjają umiejętności utrzymywania bliskich kontaktów interpersonalnych – tłumaczy Agnieszka Bott-Alama. Więcej pozytywnych emocji w pracy odczuwają także menedżerowie, którzy posiadają wyższe kompetencje w zakresie tzw. ekspozycji społecznej, przejawiające się np. w umiejętności prezentowania na forum.

Jak twierdzi autorka, wyniki badania mogą być przydatne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zwłaszcza w doborze pracowników na stanowiska kierownicze i rozwoju ich kompetencji. – Wyniki pokazują, co na stanowiskach menedżerskich sprzyja zadowoleniu z pracy, a co może je ograniczać. Warto zwracać uwagę na cechy temperamentu kandydatów, przede wszystkim na wrażliwość i odporność emocjonalną oraz pamiętać o rozwoju ich kompetencji społecznych. Menedżerowie wysokoreaktywni, czyli wrażliwi na bodźce wywołujące emocje i mało odporni emocjonalnie, są bardzo podatni na stres, dlatego należy zapoznać ich z metodami i technikami radzenia sobie ze stresem, który zwykle na co dzień towarzyszy pracy na stanowisku kierowniczym – dodaje autorka.

Ludzie zadowoleni z pracy są bardziej efektywni, bardziej szczęśliwi i żyją dłużej, dlatego ważne jest badanie, od czego to zadowolenie zależy. Wyniki takich badań dostarczają wskazówek, jakie właściwości kształtować u pracowników wykonujących określony charakter pracy oraz jakie warunki stwarzać pracownikom o różnych cechach, aby sprzyjały większemu zadowoleniu z pracy – komentuje dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS.