Wrażliwe ucho muzyka

Ludzie grający na instrumentach odbierają emocje ukryte w głosie o wiele lepiej, niż osoby, które nie muzykują.

Muzycy są w stanie zauważyć najbardziej subtelne odcienie uczuć w głosie rozmówcy. Wynika to z tego, że ich mózg w trakcie pobierania wykształcenia muzycznego został wytrenowany w wychwytywaniu najbardziej skomplikowanych sygnałów akustycznych oraz w ich opracowywaniu. Do takiego wniosku doszli amerykańscy neurolodzy prowadzący badania pod kierownictwem Dany Strait z Northwestern University. Muzycy reagują przez to szybciej i dokładniej na te elementy akustyczne, które podczas mówienia przekazują informacje o stanie emocjonalnym rozmówcy. Ta specyficzna umiejętność muzyków wzmacniana jest dodatkowo faktem, że osoby posiadające muzykalne ucho są w stanie “wyciszyć” mniej ważne w danym momencie dane przekazywane przez dźwięki mowy. 

Kilkoro z 30 ochotników w wieku od 19 do 35 lat, biorących udział
w doświadczeniu, posiadało wykształcenie muzyczne, które częściowo nabyło już we wczesnym dzieciństwie. Pozostali ochotnicy nie zostali poddani muzycznemu treningowi. Podczas gdy uczestnicy doświadczenia słuchali krótkiego płaczu niemowlęcia, zainstalowane na skórze ich głowy elektrody rejestrowały fale mózgowe. Mierzono również reakcję na wysokość dźwięku, następstwo dźwięków w czasie oraz ich barwę. Jak się okazało, mózg osób grających na instrumentach muzycznych wychwycił przede wszystkim złożone aspekty dźwięków, które najczęściej przekazywały dodatkowe informacje takie jak uczucia i emocje, podczas gdy proste, jednoznaczne informacje, takie jak wysokość dźwięków, ulegały w większości przypadków „stłumieniu”.
W przypadku pozostałych uczestników reakcja była odwrotna.

Według badaczy muzycy są przyzwyczajeni do tego, że w procesie uczenia się
i wykonywania utworu muzycznego aktywowane są wszystkie zmysły. Z czasem słuch wyostrza się na najdrobniejsze tony i trenuje mózg w analizie kompleksowych obrazów dźwiękowych. Niezwykła reakcja muzyków na ukryte w głosie emocje jest tym wyraźniejsza, im wcześniej zaczęli oni doskonalić swój słuch muzyczny.

Wyniki tego badania mają nie tylko wartość naukową. Właściwości akustyczne, na które silnie reagują muzycy, to te same elementy, z odbiorem których mają problemy dzieci chore na zaburzenia mowy oraz dysleksję. Intensywny trening muzyczny mógłby mieć w przypadku takich dzieci nadzwyczaj korzystny wpływ na ich mózg. Największą jednak korzyść lekcje muzyki przyniosłyby dzieciom autystycznym — twierdzi Strait. Dzieci takie często mają bowiem problemy
w rozpoznawaniu uczuć i emocji innych osób. JSL

źródło: www.northwestern.edu