Jak oblicza się zawartość tłuszczu, węglowodanów i energii w produktach spożywczych?

To nie takie proste. Zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów producent podaje na podstawie badań analitycznych (chemicznych i biochemicznych) wykonywanych w niezależnym, akredytowanym laboratorium w przeliczeniu na 100 g produktu.

Natomiast energię oblicza się, korzystając ze specjalnych przeliczników zatwierdzonych do stosowania przez FAO i WHO. Na całym świecie, a więc również w Europie i Polsce, oblicza się ogólną energię jako sumę energii w kilokaloriach (kcal) lub kilodżulach (kJ) pochodzącą z białka, tłuszczu i węglowodanów na 100 g produktu.

Poszczególne składowe ilości energii otrzymuje się, mnożąc ilość białka w 100 g produktu przez 4 kcal, ilość tłuszczu w 100 g przez 9 kcal, a ilość węglowodanów przez 4 kcal. W przypadku podawania energii w kJ przeliczniki te wynoszą dla białka i węglowodanów 17 kJ, a dla tłuszczu 37 kJ. Alkohol dostarcza również energii, której obliczenie wymaga przemnożenia przez 7 kcal lub 27 kJ, jego ilości wyrażonej w gramach na 100 g produktu. Błonnik dostarcza 2 kcal/g lub 8 kJ/g. ˜

Odp. Dr Andrzej Janicki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

CZYTAJ TEŻ:

Wafle ryżowe, płatki śniadaniowe. Żywność wysoko przetworzona zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci